Overeenkomst op bierviltje

Overeenkomst op bierviltje

Een (amateur)voetballer vorderde achterstallig loon op basis van twee bierviltjes waarop handgeschreven bedragen en handtekeningen staan. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat deze afspraken bindend waren en de voetbalclub moest het achterstallig loon ter hoogte van € 11.000,- betalen aan de voetballer.

De (amateur)voetballer was voor de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 een arbeidsovereenkomst overeengekomen met de voetbalclub. De voetballer stelt zich op het standpunt dat hij voor allebei de seizoenen een hoger salaris is overeengekomen dan de bedragen die in de arbeidsovereenkomst staan vermeld. De voetballer beroept zich op twee bierviltjes waarop (hogere) handgeschreven bedragen en (een) handtekening(en) staat(n).

Volgens de voetballer blijkt uit de bierviltjes dat hij voor de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 met de voetbalclub een salaris is overeengekomen van respectievelijk € 14.500,- en € 13.000,-. Een deel hiervan zou ‘zwart’ worden betaald en het ‘witte’ deel zou in de arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Op beide bierviltjes staat de handtekening van de technisch directeur van de voetbalclub. De handtekening van de technisch directeur staat ook op allebei de arbeidsovereenkomsten en de technisch directeur was eveneens gerechtigd om namens de voetbalclub salarisbesprekingen met spelers te voeren. Naar oordeel van het hof mocht de voetballer in deze situatie gerechtvaardigd erop vertrouwen dat de technisch directeur bevoegd was de voetbalclub bij salarisbesprekingen met zijn handtekening te binden.

Het hof oordeelde vervolgens dat het aan de voetballer was om te bewijzen dat de op de bierviltjes vermelde bedragen de netto jaarsalarissen betroffen die hem zijn toegezegd over de beide voetbalseizoenen. Volgens het hof is de voetballer hierin geslaagd door overgelegde schriftelijke verklaringen van een teamgenoot en de trainer destijds, alsmede de gevoerde Whatsapp-correspondentie van de voetballer over het uitblijven van het salaris.

De voetbalclub heeft vervolgens de kans gehad om het door de voetballer geleverde bewijs te ontzenuwen, maar hier is de voetbalclub naar oordeel van het hof niet geslaagd. Aan de voetballer komt het achterstallige loon toe ter hoogte van € 11.000,-.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.