Opnemen vakantiedagen tijdens ziekte

Opnemen vakantiedagen tijdens ziekte

Een zieke werknemer bouwt in beginsel vakantiedagen op en wordt, behoudens uitzonderingen, tijdens ziekte geacht om vakantiedagen op te nemen. Als een werknemer geen vakantiedagen opneemt tijdens ziekte, terwijl hij hiertoe wel in staat is, dan hebben de vervaltermijnen omtrent vakantiedagen te gelden. De kantonrechter in deze kwestie oordeelde dat de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen waren vervallen.

De werknemer was vanaf januari 2009 werkzaam bij werkgever. Op 27 augustus 2011 raakte de werknemer arbeidsongeschikt. In de arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin was neergelegd dat bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd tot zes maanden na de eerste ziektedag. Hierna zouden – gedurende de ziekte - aldus geen bovenwettelijke vakantiedagen meer worden opgebouwd.

Na het einde van de arbeidsovereenkomst krijgen werkgever en werknemer discussie over de uitbetaalde vakantiedagen. De werkgever heeft 218 vakantie-uren uitbetaald, maar de werknemer was van mening dat hij aanspraak maakte op 536 vakantie-uren. Dit betrof deels een wettelijke aanspraak en deels een bovenwettelijke aanspraak. De werknemer vorderde vervolgens in rechte de vakantie-uren die de werkgever nog niet had betaald.

De werkgever stelde zich op het standpunt dat de wettelijke vakantie-uren waren vervallen. De werknemer was volgens de werkgever immers – ondanks zijn ziekte - in staat om vakantie op te nemen. Ten aanzien van de bovenwettelijke vakantie-uren betoogde de werkgever dat deze uren niet zijn opgebouwd, gelet op de bepaling die in de arbeidsovereenkomst was opgenomen aangaande de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen na zes maanden na de eerste ziekte dag.

De kantonrechter volgde de werkgever volledig. De bedrijfsarts had niet geoordeeld dat re-integratie niet mogelijk was. Een re-integrerende werknemer wordt geacht om vakantiedagen op te nemen en dat heeft de werknemer niet gedaan. De wettelijke vakantie-uren waren dus vervallen. Betreffende de bovenwettelijke vakantie-uren heeft de kantonrechter geoordeeld dat de bepaling ten aanzien van de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren na zes maanden na de eerste ziektedag rechtsgeldig is. Deze vakantie-uren worden aldus eveneens als vervallen beschouwd. De vorderingen van de werknemer werden dan ook afgewezen.

Heeft u vragen over vakantiedagen tijdens ziekte neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via 045 560 2200 dan wel info@sijbenpartners.nl