Ontslag wegens verkoudheidsklachten?

Ontslag wegens verkoudheidsklachten?

Een werknemer is met verkoudheidsklachten op kantoor verschenen. Later blijkt dat hij positief is getest op het coronavirus. Voor de werkgever is dit een reden om de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Lees in onderstaand artikel hoe de kantonrechter hierover heeft geoordeeld.

De werknemer is sinds 1 december 1999 in dienst bij een chemiebedrijf in de functie van operator. Op 15 maart 2021 is de werknemer met verkoudheidsklachten op kantoor verschenen. Na meermaals (niet normaal) te hebben gehoest, hebben collega’s de werknemer geadviseerd – mede met inachtneming van het protocol van de werkgever dat je thuis moet blijven bij verkoudheidsklachten - om naar huis te gaan. De werknemer heeft het advies van zijn collega’s in de wind geslagen. Een dag later meldt hij zich echter alsnog ziek en twee dagen later wordt hij positief getest op het coronavirus.

De werkgever was op zijn zachtst gezegd not amused over het handelen van de werknemer en heeft de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ernstig verwijtbaar handelen, dan wel een verstoorde arbeidsverhouding, dan wel een combinatie van voornoemde gronden.

Naar oordeel van de kantonrechter heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en, ondanks dat hij door meerdere collega’s hierop is aangesproken, niet naar huis is gegaan. Dit is namelijk in strijd met de interne gedragsregels van de werkgever alsook in strijd met de geldende richtlijnen van de Rijksoverheid. De kantonrechter oordeelt dat het op de weg van de werknemer had gelegen om – mede gelet op de besmettelijkheid van het coronavirus - niet op het werk te verschijnen of in ieder geval naar huis te gaan toen zijn collega’s hem dat adviseerden.

De kantonrechter oordeelt echter dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten zijdens de werknemer. Ontslag is een uiterst middel en de kantonrechter weegt daarbij mee dat de werknemer zich de volgende dag wel ziek heeft gemeld en heeft laten testen op het coronavirus. Tevens wordt meegewogen dat de werknemer in zijn functie weinig contact had met andere collega’s en derhalve niet veel collega’s heeft blootgesteld aan een mogelijke coronabesmetting.

De kantonrechter is wel van oordeel dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer heeft naar oordeel van de kantonrechter het vertrouwen van zijn collega’s beschaamd door niet naar huis te gaan, ondanks het uitdrukkelijke advies van de collega’s. Daarbij weegt de kantonrechter ook mee dat de werknemer in de procedure volhoudt dat de verklaringen van zijn collega’s niet geloofwaardig zijn. Hiermee bevestigt de werknemer aldus de vertrouwensbreuk en heeft hij deze zelfs groter gemaakt.

De kantonrechter ziet dan ook niet in hoe de werknemer, gelet op vorengaande, weer terug kan keren bij de werkgever en met zijn collega’s kan werken. De arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt door de kantonrechter dan ook ontbonden.

Heeft u te maken met een situatie zoals bovenstaande en heeft u daar vragen over, of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande situatie met betrekking tot het coronavirus, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.