Ontslag wegens mogelijke criminele activiteiten

Ontslag wegens mogelijke criminele activiteiten

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn taken en bevoegdheden, waardoor criminele activiteiten mogelijk zouden zijn gemaakt. Naar oordeel van het hof was hier inderdaad sprake van een dringende reden en was het ontslag op staande voet rechtsgeldig.

Werknemer is 21 jaar werkzaam geweest bij werkgever. Laatstelijk was hij werkzaam bij het Service Center van werkgever. Werkgever verzorgt onder meer wereldwijd het internationale expres vervoer per vliegtuig van pakketten voor klanten naar en vanuit Nederland. Ieder pakket wordt gedurende het verzendproces gevolgd en geregistreerd en te allen tijde moet worden vastgesteld wat de identiteit van een klant is en of deze de geadresseerde is. Aan dit laatste hecht werkgever grote waarde en dientengevolge dienen werknemers veel verplichte trainingen te volgen. Het volgen van deze trainingen geeft inzicht in de basisprincipes met betrekking tot het inspecteren van zendingen. Er kunnen bijvoorbeeld drugs in een pakket verstopt zitten.

Eind augustus 2021 worden er vanuit Colombia 8 pakketten in 2 zendingen verstuurd naar Nederland. De eerste zending wordt onderschept door de politie en in alle pakketten van deze zending is cocaïne aangetroffen. Eén van de pakketten van de tweede zending komt aan in het Service Centrum van werkgever en wordt voor verdere bezorging in een bestelbus van een koerier geplaatst. Werknemer heeft dit pakket later die dag uit de bestelbus gehaald op verzoek van een bekende, genaamd ‘Taxi’. Werknemer heeft op dat moment niet de geldende regels en richtlijnen toegepast. Hij liet onder meer na om te checken of die bekende koerier bevoegd was om het pakket naar de geadresseerde te brengen en voerde niet de juiste naam van de koerier in.

De tweede zending is vervolgens in beeld gekomen van de afdeling Security van werkgever en resulteerde in het verzoek om alle pakketten van de tweede zending terug te sturen ter inspectie door de Douane. Gebleken is dat in alle overige pakketten van de tweede zending cocaïne zat.


Werknemer is hierna gearresteerd in verband met een onderzoek naar een misdrijf. Dientengevolge heeft werkgever werknemer op non-actief gesteld, met hem gesproken en hem vervolgens op staande voet ontslagen. Strafrechtelijk is werknemer later veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden wegens het samen met anderen opzettelijk binnenbrengen van om en nabij de 2,9 kilo cocaïne in Nederland. Tegen deze strafrechtelijke uitspraak heeft werknemer hoger beroep ingesteld.

Werknemer heeft zich eveneens verweerd tegen het ontslag op staande voet. In eerste aanleg werden zijn verzoeken afgewezen.

Het hof heeft de verzoeken van werknemer evenmin toegewezen. Naar oordeel van het hof heeft werknemer misbruik gemaakt van de hem gegeven taken en bevoegdheden. Hij zou de geldende regels en procedures hebben overtreden waardoor criminele activiteiten mogelijk zouden zijn gemaakt. Dit is naar oordeel van het hof al voldoende om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Werknemer had volgens de geldende procedures de identiteit van de koerier en de geadresseerde moeten achterhalen. Dat heeft hij nagelaten. Opzet of kwade trouw is volgens het hof niet direct doorslaggevend, al vindt het hof wel dat werknemer de illegale aard van de activiteiten had moeten kennen.

Het ontslag op staande voet houdt dan ook stand en werknemer is in het hoger beroep in het ongelijk gesteld.

Heeft u vragen over een ontslag op staande voet of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.