Ontslag via het UWV of cao-ontslagcommissie?

Ontslag via het UWV of cao-ontslagcommissie?

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilde beëindigen wegens het vervallen van de arbeidsplaats kon nergens terecht voor toestemming ten behoeve van de opzegging. Om die reden zou de werkgever tussen wal en schip vallen. Dit is echter niet wenselijk en het hof heeft hierover nu duidelijkheid geschapen.

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst beëindigen vanwege bijvoorbeeld het vervallen van de functie. Uit de wet volgt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen wegens het vervallen van arbeidsplaatsen indien het UWV hiervoor toestemming heeft gegeven. Hiervan kan worden afgeweken als bij cao een ontslagcommissie is ingesteld. De werkgever moet dan bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst om toestemming vragen aan die commissie.

In deze zaak heeft de werkgever in eerste instantie toestemming gevraagd aan de cao-ontslagcommissie. De cao-ontslagcommissie verleende deze toestemming en als gevolg daarvan heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd.

De werknemer was het hier niet mee eens en stapte met succes naar de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde namelijk dat de cao-ontslagcommissie niet bevoegd was tot het verlenen van toestemming en de arbeidsovereenkomst was aldus niet rechtsgeldig opgezegd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter heeft de werkgever toestemming gevraagd aan het UWV. Het UWV heeft zich op haar beurt niet bevoegd verklaard, omdat de werkgever de route van de onafhankelijke cao-ontslagcommissie had gevolgd. Door het oordeel van de kantonrechter, en het niet bevoegd verklaren door het UWV, viel deze werkgever tussen wal en schip. De werkgever ging daarom in hoger beroep bij het hof.

Het hof heeft geoordeeld dat de gebondenheid van de werkgever aan de cao, waarbij de ontslagcommissie is ingesteld, bepalend is voor de bevoegdheid van de ontslagcommissie. De werkgever in casu was gebonden aan de cao en dus kon de werkgever hier toestemming vragen aan de cao-ontslagcommissie.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 045 560 22 00. U kunt ons ook bereiken via info@sijbenpartners.nl