Ontslag vanwege het meenemen en nuttigen van flesjes cola vernietigd

Ontslag vanwege het meenemen en nuttigen van flesjes cola vernietigd

Een ‘cultuuromslag’ binnen Albert Heijn leidt wellicht tot een ‘cultuuromslag’ binnen de rechtspraak. Immers, het is vaste jurisprudentie dat (in de meeste gevallen) het schenden van de huisregels binnen supermarkten een ontslag op staande voet dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft echter het ontslag op staande voet vanwege het pakken en nuttigen van twee flesjes cola vernietigd.

Werkneemster in kwestie werkte al ruim 6 jaren bij Albert Heijn maar werd op 16 november 2020 op staande voet ontslagen. Volgens Albert Heijn had de werkneemster zonder af te rekenen twee flesjes cola uit de winkel gepakt en samen met een collega in de kantine opgedronken. Dit was voor Albert Heijn een dringende reden om de betrokken werkneemster te ontslaan.

De Rechtbank Amsterdam vond een ontslag op staande voet te ver gaan. Daartoe overweegt zij omdat niet vaststond dat de betrokken werkneemster de flesjes cola doelbewust, zonder af te rekenen dan wel af te boeken, heeft gepakt c.q. gestolen. Dat werkneemster de huisregels heeft geschonden, is volgens de rechter ‘laks’ maar doet aan het voorgaande niet af. Werkneemster was van mening dat de huisregels niet strikt werden nageleefd. Het door Albert Heijn opgevoerd verweer dat sprake was van een ‘cultuuromslag’, waarbij strenger werd toegezien en gehandhaafd, werd door de Rechtbank gepasseerd. Immers, Albert Heijn heeft de cultuuromslag niet duidelijk gecommuniceerd en niet naar voren gebracht tijdens personeelsvergaderingen. Het had op de weg van Albert Heijn gelegen om juist bij strenger optreden dan wel wijzigingen een overgangsperiode in te voeren zodat het personeel bewust kan worden van de ‘cultuuromslag’. Een waarschuwing had naar de mening van de rechter in onderhavig geval volstaan.

Uiteraard hebben supermarkten een verhoogd risico op diefstal en wordt derhalve strenger toegezien op de naleving en handhaving van de geldende (huis)regels. Echter, gelet op voornoemde uitspraak dient ook gekeken te worden naar alle omstandigheden van het geval, waaronder de persoonlijke omstandigheden van een werknemer. Een ontslag op staande voet is een vergaand middel waar zorgvuldig mee dient te worden omgegaan.

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-5602200.