Ontslag op staande voet wegens opgave valse reden afwezigheid

Ontslag op staande voet wegens opgave valse reden afwezigheid

Werknemer zit in voorlopige hechtenis, maar richting de werkgever wordt gecommuniceerd dat hij vanwege corona in het ziekenhuis is opgenomen en aan de beademing ligt. De kantonrechter is in onderhavige kwestie van oordeel dat deze opgave van een valse reden voor afwezigheid een gegronde reden is voor ontslag op staande voet.

Werknemer is op 23 april 2020 aangehouden wegens verdenking van een strafbaar feit. Op 27 april 2020 communiceert de vriendin van werknemer richting de manager van werkgever dat de werknemer in het ziekenhuis is opgenomen vanwege corona en aan de beademing ligt.

Op 14 mei 2020 bericht de leasemaatschappij van werkgever dat de lease auto van de betreffende werknemer in beslag is genomen vanwege een strafbaar feit. De recherche brengt diezelfde dag een bezoek aan werkgever en laat weten dat de werknemer sinds 23 april 2020 in voorlopige hechtenis zit op verdenking van witwassen. Werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen.

Werknemer stelt zich op het standpunt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Naar mening van de werknemer is geen sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De werknemer voert aan dat het niet zijn wens was dat zijn vriendin hem zou ziekmelden en dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verkeerde keuze van zijn vriendin waar hij geen invloed op heeft gehad.

De kantonrechter oordeelt in onderhavige kwestie dat werknemer ofwel contact heeft gehad met zijn vriendin over het afmelden bij werkgever en in dat geval dient haar handelen aan hem te worden toegerekend ofwel werknemer heeft géén contact met zijn vriendin gehad over de ziekmelding en in dat geval heeft hij zich geheel geen moeite betracht om contact op te nemen met zijn werkgever om de situatie en zijn afwezigheid uit te leggen. Werknemer heeft derhalve gehandeld in strijd met wat van hem - gelet op zijn functie van Register-Taxateur - verwacht mocht worden, te meer gezien het feit dat hij aan strenge (beroeps)regels is onderworpen. Vorengaande leidt tot de conclusie dat de door werkgever aan het ontslag ten grond gelegde reden in voldoende mate is komen vast te staan en kwalificeert als een dringende reden om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.