Ontslag op staande voet na vervalsing van testuitslag coronatest

Ontslag op staande voet na vervalsing van testuitslag coronatest

Werkneemster is sinds 2 juni 2020 in dienst bij werkgeefster. Op 11 januari 2022 is werkneemster positief getest op het coronavirus door middel van een spoed-antigenentest. Werkneemster heeft deze uitslag direct naar werkgeefster doorgestuurd.

Op 15 januari 2022 is werkneemster opnieuw positief getest op het coronavirus, ditmaal door middel van een PCR-test bij de GGD. Hierna heeft werkneemster zich op 16 januari 2022 wederom laten testen op het coronavirus. De uitslag van die test heeft werkneemster een dag later ontvangen en de uitslag was negatief. Werkneemster stuurde echter nogmaals een positieve testuitslag naar werkgeefster.

Werkneemster wordt vervolgens op 19 januari 2022 op staande voet ontslagen. Naar overtuiging van werkgeefster had werkneemster de negatieve uitslag van 16 januari 2022 vervalst en heeft zij via Whatsapp een foto van een positieve testuitslag naar werkgeefster gestuurd.

De kantonrechter oordeelde dat voldoende is komen vast te staan dat werkneemster het bewijs van de coronatest van 16 januari 2022 heeft vervalst en dat zij dat vervalste bewijs heeft gestuurd naar werkgeefster. De kantonrechter overweegt dat zijdens werkneemster sprake is van valsheid in geschrifte. Werkneemster heeft hierdoor het vertrouwen van werkgeefster geschonden en die handelswijze levert naar oordeel van de kantonrechter een dringende reden op die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarbij wordt meegewogen dat werkneemster pas relatief kort in dienst was. Het ontslag op staande voet houdt dan ook stand.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of heeft u andere vragen met betrekking tot ontslag, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.