Ontslag na relschoppen?

Ontslag na relschoppen?

De rellen die in Nederland hebben plaatsgevonden na het intreden van de avondklok zijn veelal op beeld vastgelegd door bewakingscamera’s, de media en burgers zelf. Wanneer deze beelden worden geopenbaard, dan kan het zomaar zijn dat je als werkgever ziet dat je werknemer betrokken is bij de rellen. Kun je als werkgever dan overgaan tot ontslag?

Social media en andere nieuwskanalen worden overladen met video’s van relschoppers. Het is niet onoverkomelijk dat je als werkgever ziet dat een werknemer betrokken is bij de rellen.

In beginsel heeft te gelden dat gedragingen van een werknemer in de privésfeer niet direct kunnen leiden tot consequenties in de werksfeer. De vrijheid van meningsuiting en demonstratie zijn grondrechten die een rechter niet snel zal inperken. Wordt de werkgever echter direct geraakt door de privé-gedragingen van een werknemer, doordat een werknemer bijvoorbeeld zichtbaar is met bedrijfskleding, dan kunnen eerder arbeidsrechtelijke consequenties volgen.

Uit de rechtspraak volgt dat voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens privé-gedragingen van een werknemer gekeken moet worden naar de aard van de gedraging, de motieven van de werknemer, de schade en de ernst van de sanctie. Zo werd de arbeidsovereenkomst ontbonden van een werknemer die op Facebook uitte dat demonstraties in Hongkong met stevig, en voor zover nodig dodelijk, geweld de kop in moesten worden gedrukt. Volgens de kantonrechter waren de uitingen op zichzelf zeer onbehoorlijk, stond de naam van werkgever vermeld op het Facebookaccount van de werknemer en had de werknemer geen goede reden voor de uitlatingen. Deze factoren tezamen waren naar oordeel van de kantonrechter echter nog niet voldoende voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Doorslaggevend was dat de werknemer weigerde om zich (alsnog) te conformeren aan de kernwaarden van werkgever. Derhalve was de kantonrechter van oordeel dat van werkgever niet in redelijkheid kon worden verlangd dat men het dienstverband zou voortzetten. De arbeidsovereenkomst werd dan ook ontbonden, vanwege verwijtbaar handelen van werknemer.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.