Ontslag na ‘lijntje’ laten snuiven

Ontslag na ‘lijntje’ laten snuiven

In een verzorgingshuis heeft een verzorgster een demente vrouw een ‘lijntje’ laten snuiven. De verzorgster is vervolgens op staande voet ontslagen. Zij heeft zich gewend tot de rechter, maar zonder succes.

Een verzorgster van dementerende ouderen heeft, samen met een collega, een kwetsbare (demente) vrouw laten zien hoe men poedersuiker snuift alsof het cocaïne is. De verzorgster heeft de demente vrouw vervolgens een rietje gegeven en haar aangemoedigd om dit ook te doen. Van deze handeling heeft de verzorgster een filmpje gemaakt en dit aan collega’s laten zien. Nadat de demente vrouw meegenomen werd door collega’s bleek dat zij erg ontdaan en uit haar doen was.

De verzorgster is vervolgens op staande voet ontslagen. Zij heeft zich tot de kantonrechter gewend en verzocht om het ontslag op staande voet te vernietigen en de werkgever te veroordelen tot doorbetaling van het loon. Subsidiair heeft de verzorgster de kantonrechter verzocht haar werkgever te veroordelen tot onder andere de betaling van een vergoeding voor onregelmatige opzegging van € 9.684,24, een transitievergoeding van € 13.381,35, een billijke vergoeding van € 11.247,36 en een vergoeding voor imagoschade van € 500,00. De verzorgster was van mening dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven.

De kantonrechter dacht daar anders over en wees het verzoek van de verzorgster af. De kantonrechter was van oordeel dat de gedragingen van de verzorgster in de specifieke omstandigheden van dit geval als een dringende reden voor ontslag op staande voet te kwalificeren zijn. Voor de kantonrechter was van doorslaggevend belang dat de verzorgster werkzaam was met een kwetsbare doelgroep die volledig afhankelijk is van de zorg van het personeel van werkgeefster. Volgens de kantonrechter is het dan ook de kerntaak van de zorgmedewerkers om een veilige leefomgeving voor de bewoners te creëren. De verzorgster is volgens de kantonrechter ernstig tekortgeschoten in deze kerntaak. Het ontslag op staande voet blijft in stand.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen: https://www.sijbenpartners.nl/specialismen/arbeidsrecht