Een werknemer wordt op staande voet ontslagen nadat hij een collega omhelsde in coronatijd

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen nadat hij een collega omhelsde in coronatijd

Werknemer was op 16 juni 1986 in dienst getreden bij KwikFit. Op maandag 11 mei 2020 liep werknemer naar een collega toe, trok zijn rechter werkhandschoen uit om te proberen de betreffende collega een hand te geven. Toen de collega zich afwerend van de werknemer afwendde, heeft hij de collega vervolgens met beide armen bij zijn schouders vastgepakt. Ondanks pogingen daartoe heeft de collega de omhelzing niet kunnen voorkomen.

Op 12 mei 2020 werd de werknemer op staande voet ontslagen vanwege het, met het oog op het coronavirus, in gevaar brengen van zijn collega.

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer buitengewoon onhandig en onverstandig heeft gehandeld door zijn collega op zeer korte afstand te benaderen en in strijd met de (van overheidswege afgekondigde) 1,5 meterregel om de nek te vliegen. Vastgesteld moet worden dat werknemer zich door dit alles provocerend en onverantwoordelijk heeft gedragen.

Uit de bewakingscamerabeelden van KwikFit blijkt dat andere collega’s zich ook niet aan de 1,5 meterregel houden tijdens het verrichten van hun werkzaamheden achter de receptie. Op het filmpje is te zien dat er een lacherige sfeer ontstaat bij de andere aanwezigen. Van een kwade wil zijdens de werknemer is naar oordeel van de kantonrechter dan ook geen sprake. Bovendien is gebleken dat hij niet besmet is met het coronavirus en ook is de betreffende collega negatief getest.

Verder weegt de kantonrechter mee dat hier sprake is van een (zeer) lang dienstverband van, ten tijde van het ontslag op staande voet, bijna 34 jaar. Een en ander leidt ertoe dat geoordeeld wordt dat geen sprake is van een dringende reden. Wel wordt ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen omdat de houding en het gedrag van de supervisor regelmatig te wensen overliet en hij al diverse (officiële) waarschuwingen had gekregen. Om die reden wordt de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding ontbonden.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht.