Onbereikbaar tijdens ziekte? Onmiddellijk ontslagen!

Onbereikbaar tijdens ziekte? Onmiddellijk ontslagen!

Werkneemster laat niets van zich horen na haar eerste ziekmelding. Ze verschijnt niet bij gesprekken met de bedrijfsarts en is niet bereikbaar. Normaliter worden werknemers goed beschermd bij ziekte. Zo kan de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd en bestaat het recht op loondoorbetaling. Geldt deze bescherming ook wanneer werknemers niet meewerken aan de wettelijke verplichtingen?

Werkneemster meldt zich na haar vakantie per e-mail ziek. Ze zou die week terugkeren van verlof maar wegens ziekte is het voor haar nog niet mogelijk om de werkvloer te betreden. Werkneemster geeft aan bereikbaar te zijn per Whatsapp. De volgende dag ontvangt werkneemster een uitnodiging voor een online gesprek met de bedrijfsarts in diezelfde week. De uitnodiging wordt verstuurd per e-mail en daarbij is er contact gezocht via haar privénummer en Whatsapp. Werkneemster laat niets van zich horen en verschijnt tevens niet op de afspraak. Diezelfde dag wordt werkneemster via e-mail gewezen op haar verplichting om bereikbaar te zijn tijdens ziekte. Ook wordt er aangegeven dat het loon zal worden stopgezet als werkneemster niet verschijnt bij gesprekken met de bedrijfsarts. Ook na deze mededeling, en een uitnodiging voor een tweede gesprek, laat werkneemster niets van zich horen. Berichten worden niet beantwoord en werkneemster belt niet terug.

Door niet bereikbaar te zijn handelt werkneemster in strijd met het personeelshandboek en de arbeidsovereenkomst. Omdat ze niet verscheen bij de bedrijfsarts werd het onmogelijk om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van ziekte. Wegens onbereikbaarheid van werkneemster gaat werkgever over tot opschorting van het loon. Ruim twee maanden lang probeert werkgever op allerlei manieren in contact te komen met werkneemster. Niets blijkt te werken. Ook wanneer werkgever een bezoek brengt aan het woonadres van werkneemster wordt er niet opengedaan. Op verzoek van werkgever wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden door de kantonrechter. Werkneemster is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep bij het hof.

Werkneemster stelt zich op het standpunt dat zij wegens haar fysieke en geestelijke toestand niet in staat was om te reageren op berichten of te verschijnen bij het videogesprek. Het hof oordeelt dat dit haar eigen verantwoordelijkheid is. Werkneemster had gewoon bereikbaar moeten te zijn en had gevolg moeten geven aan het gesprek met de bedrijfsarts. Op grond van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkneemster wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ontbonden. Werkneemster heeft geen recht op loondoorbetaling en daarbij zal zij geen transitievergoeding ontvangen. Zij heeft zich niet gehouden aan de wettelijke verplichtingen en bovendien heeft ze het vertrouwen van haar werkgever geschaad.

Heeft u vragen over de rechten en plichten bij ziekte, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.