Hoe om te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis?

Hoe om te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis?

Door de uitbraak van het coronavirus nemen de activiteiten in een groot aantal sectoren af. Een dalende omzet voor een langere periode ligt veelal in het verschiet. Aanlokkelijk om als werkgever aan werknemers te verzoeken om in deze periode vakantiedagen op te nemen. Maar mag een werkgever haar werknemers ook verplichten om vakantiedagen op te nemen? En hoe om te gaan met het intrekken van reeds ingediende verlofaanvragen?

Door de uitbraak van het coronavirus nemen de activiteiten in een groot aantal sectoren af. Een dalende omzet voor een langere periode ligt veelal in het verschiet. Aanlokkelijk om als werkgever aan werknemers te verzoeken om in deze periode vakantiedagen op te nemen. Maar mag een werkgever haar werknemers ook verplichten om vakantiedagen op te nemen? En hoe om te gaan met het intrekken van reeds ingediende verlofaanvragen?

Vaststellen van de vakantieperiode

Krachtens artikel 7:638 lid 2 BW stelt de werkgever in beginsel de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Afwijking van dit uitgangspunt is mogelijk voor zover hierin is voorzien bij schriftelijke arbeidsovereenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst. In dat geval kan een regeling zijn overeengekomen waaruit blijkt dat de werkgever de vakantiedagen – individueel dan wel collectief – kan vaststellen. Overeenstemming met de werknemer hoeft hierbij geen vereiste te zijn. Wel van belang is dat de werkgever het besluit tijdig vaststelt. De werknemer moet enige mogelijkheid worden geboden om invulling te geven aan de vakantiedag(en).

Intrekken verlofaanvragen

Eenmaal vakantiedagen vastgesteld, dan moet een werknemer deze in principe opnemen. De werknemer kan echter aan de werkgever vragen om het verlof in te trekken, bijvoorbeeld omdat de reis is geannuleerd. De werkgever moet zwaarwegende belangen hebben om niet aan de intrekking mee te werken. De werkgever kan zich in deze coronacrisis op het standpunt stellen om niet mee te werken aan de intrekking, omdat – gelet op de bedrijfseconomische gevolgen – het nu niet redelijk is om de verlofaanspraken in de toekomst te vergroten. Rechters zullen zich hierover moeten uitspreken.

Wij hebben reeds meerdere werkgevers geadviseerd over bovenstaande, al verweer gevoerd tegen vakbonden en hebben hierbij positieve resultaten bereikt. Wilt u weten hoe te handelen in bovenstaande situatie, neem dan vrijblijvend contact op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.