NOW, terug ermee!

NOW, terug ermee!

Bent u het niet eens met het terugbetalen van de NOW aan het UWV? Teken hiertegen dan tijdig bezwaar aan. Lees dit artikel voor meer informatie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte de Tweede Kamer onlangs in over het feit dat om en nabij de 6.000 werkgevers de NOW-subsidie terug moeten betalen. Dit zou voortvloeien uit het feit dat deze werkgevers niet hun definitieve omzetgegevens hebben doorgegeven aan het UWV.

De overheid zette ná de invoering van de eerste lockdown wegens het coronavirus het eerste loket voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op. In totaliteit hebben werkgevers in Nederland samen 160 miljoen euro aan voorschotten ontvangen. Bedrijven die een beroep hebben gedaan op de NOW l-regeling, werd tot 10 januari 2022 de tijd geboden om hun werkelijke verliezen in kaart te brengen bij het UWV. De exacte cijfers over het omzetverlies dienden veelal te worden aangeleverd met een accountsverklaring.

Doordat een groot aantal werkgevers niet hun definitieve gegevens heeft aangeleverd, kan het UWV niet vaststellen op welk subsidiebedrag de betreffende werkgevers recht hebben. De loonsubsidie waarop deze werkgevers aanspraak maken, wordt derhalve vastgesteld op € 0,-. Hierdoor dienen de betreffende werkgevers het gehele bedrag, dat zij met betrekking tot de NOW l-regeling hebben ontvangen, terug te betalen aan het UWV.

Heeft u een brief ontvangen waaruit blijkt dat u uw (volledige) loonsubsidie moet terugbetalen, neem dan snel vrijblijvend contact op met onze advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00. Zorg dat u ons tijdig contacteert om te voorkomen dat de bezwaartermijn vervalt.