Minder inkomsten door corona? Verlaging van alimentatie

Minder inkomsten door corona? Verlaging van alimentatie

De coronamaatregelen worden versoepeld, maar de gevolgen van de intelligente lockdown zijn nog steeds goed waarneembaar. De werkloosheid is gestegen en ondernemers hebben hun inkomsten zien dalen. Wat betekent het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomsten voor de verplichting tot betaling van alimentatie? Uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 27 mei 2020a volgt dat de alimentatie in een dergelijk geval kan worden verlaagd.

De coronamaatregelen worden versoepeld, maar de gevolgen van de intelligente lockdown zijn nog steeds goed waarneembaar. Zo is het aantal mensen met een betaalde baan als gevolg van de stevige maatregelen al gedaald met 201.000. Daarnaast wordt een stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen van 36 procent verwacht.

Ondernemers staan met hun rug tegen de muur en zien hun inkomsten dalen.

Terwijl salaris en inkomsten voor veel mensen wegvallen, hebben zij nog steeds een verplichting tot betaling van partneralimentatie of kinderalimentatie. Wat betekent de coronacrisis voor deze verplichtingen? Is het mogelijk de hoogte van het alimentatiebedrag (tijdelijk) te verminderen? Aan welke voorwaarden dient in een dergelijk geval te worden voldaan?

In het algemeen kan worden aangenomen dat een (gedeeltelijk) verlies van inkomen een wijziging van omstandigheden oplevert, waardoor de alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke normen. De wet voorziet in de mogelijkheid om in een dergelijke situatie wijziging van de betalingsverplichting te bewerkstelligen. De verzoeker van deze wijziging dient wel aan te tonen dat de inkomsten daadwerkelijk zijn verminderd.

Het gerechtshof Den Haag heeft op 27 mei 2020 de eerste uitspraak gedaan over de gevolgen van de coronacrisis voor de alimentatieverplichting.

In deze zaak werd door de man aangevoerd dat de omzet van zijn BV door de coronacrisis vrijwel volledig was weggevallen. Hierdoor kon hij geen dividend aan zichzelf uitkeren en had hij zijn salaris als directeur-grootaandeelhouder moeten verlagen.

Het gerechtshof was van mening dat de man, door overlegging van zijn btw-aangiften, aannemelijk had gemaakt dat er sprake was van een sterke daling van de omzet. De dividenduitkering werd daarom niet meer meegenomen in de berekening van de hoogte van de alimentatie.

Anders oordeelde het gerechtshof over de verlaging van het salaris. Volgens het gerechtshof had de man niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een financiële noodzaak tot verlaging van het salaris, aangezien hij alleen zijn recente salarisstroken had ingebracht. Het hof overwoog dat de man de noodzaak tot verlaging van het salaris had moeten aantonen door overlegging van recente financiële gegevens van de BV, waaronder de operationele kasstromen.

Uit deze uitspraak volgt dat er een grote kans op succes bestaat om alimentatie te laten verlagen als inkomsten zijn gedaald vanwege de coronacrisis. In dat geval zal alleen bewezen moeten worden dat de inkomsten daadwerkelijk zijn gedaald en dat deze daling niet aan eigen handelen te wijten is.

Een verzoek tot wijziging van alimentatie kan alleen door een advocaat worden ingediend. Sijben & Partners Advocaten heeft al diverse ondernemers en werknemers met succes bijgestaan in het verlagen van hun alimentatieverplichtingen.

Zijn uw inkomsten gedaald en wilt u een verzoek tot wijziging van de alimentatieverplichting indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via https://www.sijbenpartners.nl/contact