Loonsverlaging gedurende coronacrisis

Loonsverlaging gedurende coronacrisis

Een overeengekomen loonsverlaging van 50% tussen werknemer en werkgeefster is toegestaan tijdens de coronacrisis, zo oordeelde de rechter in onderhavige kwestie.

Werkneemster is sinds 1 november 2018 voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgeefster. Werkgeefster is gevestigd op Sint Maarten. Vanwege de uitbraak van de coronacrisis leed werkgeefster vanaf maart 2020 aanzienlijke omzetverliezen. Werkgeefster besloot derhalve om haar medewerkers twee opties voor te schotelen:

a.     werknemers kunnen per 1 april 2020 uit dienst gaan met twee maanden brutosalaris als vergoeding;

b.     werknemers kunnen een urenreductie van 50% en navenante korting op het salaris over de periode april 2020 tot en met augustus 2020 accepteren.

Alle medewerkers stemden vervolgens in met optie b. Eén medewerkster bedacht zich enig tijd later alsnog en stapte naar de rechter om de loonsverlaging ongedaan te maken.

De rechter oordeelt in onderhavige kwestie dat werkgeefster een redelijk voorstel aan werkneemster heeft gedaan. Werkneemster heeft hiermee ingestemd. Volgens de rechter is de aanpassing van de betreffende arbeidsvoorwaarde in geval van werkneemster niet in strijd met de redelijkheid. Weliswaar is sprake van een forse reductie van werkuren en loon, maar beëindiging van het dienstverband kan hiermee wel worden voorkomen. De vermindering van de arbeidsomvang en loonsverlaging was hier dan ook toegestaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.