Loondoorbetaling bij verplichte thuisquarantaine vanwege corona-achtige klachten huisgenoot

Loondoorbetaling bij verplichte thuisquarantaine vanwege corona-achtige klachten huisgenoot

Heeft een huisgenoot corona-achtige klachten, dan moeten de andere gezinsleden in beginsel in thuisquarantaine. In onderhavige kwestie heeft de kantonrechter geoordeeld dat bij een dergelijke verplichte thuisquarantaine een loondoorbetalingsverplichting geldt voor de werkgever.

De partner van een werknemer had in de ochtend van 26 maart 2020 corona-achtige verschijnselen waaronder koorts. De werknemer berichtte zijn werkgever dat hij conform de RIVM-richtlijnen thuis zou blijven. De werkgever verzocht de werknemer om toch zijn werkzaamheden op kantoor te verrichten, maar de werknemer gaf hieraan geen gehoor. De werkgever hield vervolgens het loon van de werknemer gedeeltelijk in.

De werknemer vordert in kort geding betaling van het achterstallig loon met onder meer nevenvorderingen, zoals de wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Ingevolge artikel 7:628 lid 1 BW is de werkgever verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Op werkgever rust de bewijslast dat het niet verrichten van arbeid voor rekening van werknemer behoort te komen.

Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten andere gezinsleden conform de RIVM-richtlijnen in beginsel in thuisquarantaine blijven. De rechter oordeelt dat ‘indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een zieke huisgenoot heeft en van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt’’. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen. Mocht de werkgever twijfelen aan het verhaal van de werknemer, dan kan de werkgever vragen voor een verklaring van (huisarts) van de betreffende persoon met corona-achtige klachten. De werkgever heeft dat in deze kwestie nagelaten.

Gelet op vorenstaande worden het gevorderde achterstallige salaris over de maanden maart en april 2020, alsmede de nevenvorderingen toegewezen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via https://www.sijbenpartners.nl/contact