Loonbetaling stopgezet na rotzooien met vuurwerk

Loonbetaling stopgezet na rotzooien met vuurwerk

Een werknemer raakt zwaargewond op het moment dat hij zelf vuurwerk probeert te maken. Zijn werkgeefster is van mening dat de werknemer verantwoordelijk is voor deze arbeidsongeschiktheid en stopt de loonbetaling. De kantonrechter is in onderhavige kwestie van oordeel dat geen sprake is van opzet aan de kant van werknemer en het loon ten onrechte is stopgezet.

Werknemer is meer dan 20 jaar in dienst bij werkgeefster in de functie van pannenlegger. Medio november 2020 besluit werknemer om in zijn vrije tijd vuurwerk te maken. Bij het mengen van stoffen vindt een ontploffing plaats en loopt werknemer zwaar letsel op aan zijn rechterpols en -hand. Dientengevolge is werknemer volledig arbeidsongeschikt.

Op 16 december 2020 rapporteert de bedrijfsarts dat de verwachting is dat herstel lange tijd zal duren. Werkgeefster heeft vervolgens de loonbetaling op 29 december 2020 stopgezet. Werkgeefster is van mening dat werknemer bij zijn handelen een bijzonder groot risico op ongelukken heeft genomen en kwalificeert dit als een vorm van voorwaardelijke opzet.

Werknemer meent dat de loonbetaling onterecht is stopgezet. Werknemer stelt zich op het standpunt dat geen sprake was van opzet gericht op het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid. 

Krachtens artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder a BW verspeelt een werknemer zijn aanspraak op loonbetaling wanneer de arbeidsongeschiktheid door zijn opzet is veroorzaakt. Hierbij gaat het niet om voorwaardelijke opzet. De werknemer wilde weliswaar vuurwerk  maken, maar naar oordeel van de kantonrechter is niet aannemelijk dat hij de bedoeling had om zijn hand te verwonden. Naar oordeel van de kantonrechter behoudt de werknemer dan ook zijn loonaanspraak. 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Klik hier voor activiteiten van ons kantoor.