Kwijtschelding of sanering van coronaschulden

Kwijtschelding of sanering van coronaschulden

Tijdens de coronacrisis kregen ondernemers, werkenden en bedrijven te maken met coronamaatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid waaronder de tegemoetkoming NOW en bijzonder uitstel van betaling. Alleen al bij de Belastingdienst hadden ongeveer 400.000 ondernemers na corona in totaal een schuld van 47 miljard (!) euro.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
In de eerste plaats was er de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met de tegemoetkoming NOW konden ondernemers hun werknemers tijdens de coronacrisis doorbetalen en in dienst houden. Om de NOW te kunnen krijgen hadden ondernemers een voorschot aangevraagd bij het UWV op basis van een schatting van het omzetverlies. Vervolgens werd er aan de hand van het werkelijke omzetverlies een definitieve berekening aangevraagd. Het UWV berekende uiteindelijk de definitieve tegemoetkoming. Wanneer de ondernemer te veel tegemoetkoming heeft gekregen, moet dit bedrag terugbetaald worden. Hiervoor kan de ondernemer een betalingsregeling aanvragen.

Verzoek om kwijtschelding
Een ondernemer kan kwijtschelding van zijn NOW-schuld verzoeken wanneer hij zijn bedrijf wil beëindigen en openstaande schulden wil terugbetalen, of wanneer hij zonder schulden wil doorgaan met zijn bedrijf. Dan moet het bedrijf wel aan vijf voorwaarden voldoen:

  • Ten eerste moet een ondernemer kunnen laten zien dat zijn bedrijf zoveel schulden heeft, dat het bedrijf niet door kan gaan wanneer alle schulden worden afbetaald;
  • Ten tweede moet de hoogte van de totale NOW-schuld duidelijk zijn. Hiervoor moet er dus een definitieve berekening zijn aangevraagd;
  • Ten derde dient de financieel-economische situatie van het bedrijf duidelijk te zien. Er moet hiervoor gekeken worden naar de liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde van het bedrijf, maar ook moet er een duidelijk beeld zijn van de huidige stand van zaken en wat het toekomstperspectief is van het bedrijf;
  • Daarnaast is er een compleet overzicht van alle schulden en schuldeisers vereist;
  • En ten slotte mag er geen sprake zijn van fraude of misbruik van de tegemoetkoming NOW.

Bijzonder uitstel van betaling
Naast de NOW tegemoetkoming was het ook mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst. De belastingschuld die hieruit is ontstaan, mogen ondernemers over een periode van 5 jaar aflossen. Ondernemers moeten over deze belastingschuld ook nog rente betalen, de zogenaamde invorderingsrente. De rente was tijdelijk verlaagd tot 0,01% maar zal vanaf januari 2024 weer 4% bedragen. Het is mogelijk om te vragen om een aanpassing van de betalingsregeling, wanneer een ondernemer moeite mocht hebben met het afbetalen. Daarbij kan gedacht worden aan een betaalpauze van maximaal 6 maanden, kwartaal- in plaats van maandbetalingen of (onder voorwaarden) een verlenging van de betalingsregeling van 5 naar 7 jaar.

Sanering en kwijtschelding
Het kan zo zijn dat een bedrijf in de kern gezond is, maar dat er toch sprake is van een problematische schuldenlast. Om te voorkomen dat een ondernemer failliet gaat, kan in uiterste nood schuldsanering een oplossing zijn. Bij een sanering van belastingschulden wordt deze schuld, samen met andere schulden, afgekocht. Om van de schulden te kunnen afkomen wordt er een bedrag beschikbaar gesteld, meestal door een derde. Een sanering kan voor schuldeisers interessant zijn, aangezien de uitkering in een faillissement doorgaans veel malen lager zal zijn.

Om de ondernemers extra te ondersteunen, wil de Belastingdienst de kans op een saneringsakkoord vergroten. De Belastingdienst neemt daarom tijdelijk een soepeler houding aan bij de beoordeling van een saneringsverzoek. Een ondernemer zal bijvoorbeeld eerder het voordeel van de twijfel krijgen. Daarnaast neemt de Belastingdienst tot en met 1 april 2024 ook genoegen met hetzelfde percentage van de opbrengst uit een saneringsakkoord als concurrente schuldeisers. Normaliter ontvangt de Belastingdienst het dubbele percentage bij een sanering, aangezien hij als preferent schuldeiser is. Wanneer er een saneringsakkoord is bereikt met alle schuldeisers, dan krijgt een onderneming een kwijtschelding voor de rest van zijn belastingschuld. Voor een sanering is het wederom van belang dat er duidelijk inzicht is in de financiële situatie van het bedrijf. Zo kunnen schuldeisers beoordelen of een sanering daadwerkelijk interessant is voor ze en zij niet benadeeld worden.

Heeft u vragen op het gebied van kwijtschelding of sanering van coronaschulden? Of wilt u graag contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar +31 45 560 22 00.