Huurprijsvermindering tijdens de coronacrisis?

Huurprijsvermindering tijdens de coronacrisis?

De coronacrisis grijpt om zich heen en nog steeds ligt een groot deel van het dagelijks leven stil. De maatregelen die ter bestrijding van het virus zijn genomen hebben geleid tot de gedwongen sluiting van een groot aantal ondernemingen, zoals sportscholen en horecagelegenheden. Andere sectoren, waaronder de detailhandel, laten dramatische cijfers zien. In de tussentijd lopen de vaste lasten gewoon door. Bij veel ondernemers rijst hierdoor de vraag welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de huurbetalingsverplichting.

Grote winkelketens, zoals ICI Paris XL en H&M, hebben aangekondigd geen of minder huur te zullen betalen voor bedrijfspanden die wegens de coronacrisis gesloten zijn. Dit terwijl deze winkelketens vrijwillig de deuren hebben gesloten.

Mag een bedrijfsmatige huurder de huurbetalingsverplichting eenzijdig stopzetten? Welke voorwaarden gelden hiervoor? En maakt het bij de beoordeling van die vraag verschil of het bedrijf op eigen initiatief of op last van de overheid is gesloten?

Uitgangspunt van het huurrecht is dat de huurder het genot van het gehuurde heeft. Een sluiting van het bedrijfspand wegens de coronacrisis kan onder bepaalde omstandigheden worden aangemerkt als een gebrek, zodat er recht bestaat op opschorting van de huur of huurprijsvermindering.

Het recht op huurprijsvermindering in geval van een gebrek kan in de individuele huurovereenkomst zijn uitgesloten. Dit betekent echter niet automatisch dat de huurder – ook onder de omstandigheden van de coronacrisis – gehouden is tot betaling van de volledige huurprijs.

Een huurder die in financieel zwaar weer verkeert ten gevolge van de coronacrisis, kan zich tot de rechter wenden met het verzoek de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden. Door de coronacrisis is immers een uitzonderlijke situatie ontstaan die voor contractspartijen niet voorzienbaar was. De rechter kan bepalen dat er minder huur verschuldigd is over de periode waarin de coronacrisis voortduurt.   

Ook kan de rechter bepalen dat de verplichting tot doorbetaling van de volledige huur tijdens de coronacrisis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Een tijdelijke staking van de huurprijs of huurprijsvermindering kan onder deze omstandigheden gerechtvaardigd zijn.

Voor het indienen van het juiste verzoek bij de rechtbank is specialistische kennis van het huurrecht vereist. Sijben & Partners Advocaten heeft diverse ondernemers met succes bijgestaan en onder andere huurprijsverminderingen bewerkstelligd.