Hoge Raad gaat strategisch ziekmelden tegen

Hoge Raad gaat strategisch ziekmelden tegen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter kan worden ontbonden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als een werknemer zich ziek heeft gemeld tijdens of kort na de procedure bij het UWV waarin de werkgever om een ontslagvergunning heeft verzocht.

De zieke werknemer wordt door de wet beschermd. Zo kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer niet opzeggen. Dit is het welbekende opzegverbod wegens ziekte. Hierop bestaan natuurlijk een aantal uitzonderingen. Een van die uitzonderingen ziet op de situatie dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer een aanvang heeft genomen ná het door de werkgever indienen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV. De zieke werknemer is dan niet meer beschermd. Verleent het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst toch tijdens ziekte opzeggen. Maar wat als het UWV toestemming onthoudt en de werkgever vervolgens de kantonrechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden? Hiervoor heeft de werkgever twee maanden de tijd. Stel de werknemer is dan nog steeds ziek. Wordt hij dan wél beschermd? Geldt het opzegverbod dan toch?

De kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als een werknemer zich ziek heeft gemeld tijdens of kort na de procedure bij het UWV waarin de werkgever om een ontslagvergunning heeft verzocht. Dat heeft de Hoge Raad op 18 februari 2022 geoordeeld. De uitzondering op het opzegverbod bij ziekte na de ontslagaanvraag bij het UWV werkt dus door in het vervolgtraject van de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Zou de uitzondering op het opzegverbod niet doorwerken in de ontbindingsprocedure, dan laat dat ruimte voor strategische ziekmeldingen om ontslag te voorkomen. Dat past, aldus de Hoge Raad, niet bij de bedoeling van de wetgever en het stelsel van het ontslagrecht.

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad hiermee contrair gaat aan de conclusie van de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad. De Advocaat Generaal wilde het opzegverbod tijdens ziekte wél laten gelden als de arbeidsongeschiktheid is aangevangen voordat het verzoekschrift door de kantonrechter is ontvangen, ongeacht of de werknemer al ziek was tijdens de UWV-procedure. De Advocaat Generaal had dus meer oog voor werknemers die “echt” ziek worden na de UWV-procedure.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.