Geen mondkapje, geen loon

Geen mondkapje, geen loon

Een werkgever mag een werknemer de toegang tot het werk ontzeggen en zijn loon opschorten zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

Een werknemer is sinds 2014 in dienst bij werkgever in de functie van chauffeur/bezorger. Als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus verplicht de werkgever op 13 oktober 2020 zijn personeel tot het dragen van een mondkapje. De werkgever beroept zich hierbij op zijn instructierecht. De werknemer weigert gehoor te geven aan deze instructie.

Naar aanleiding van de weigering van de werknemer om een mondkapje te dragen, ontzegde de werkgever hem de toegang tot het werk en werd het loon opgeschort. De werknemer kon zich hier niet in vinden en stapte naar de rechter. Volgens de werknemer zorgt het mondkapje voor hinder tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, kan hij voldoende afstand houden van zijn collega’s en brengt het mondkapje gezondheidsrisico’s met zich mee. De werknemer acht het dragen van een mondkapje dan ook onnodig. Bovendien stelt de werknemer zich op standpunt dat het dragen van een mondkapje inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer.

Hoewel over de effectiviteit van mondkapjes wordt getwist, is het een maatschappelijk aanvaard middel. De voorzieningenrechter houdt het er voorlopig bij dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Werkgever mocht hier ten tijde van het geven van de instructie dan ook van uitgaan, te meer omdat werkgever de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging.

De voorzieningenrechter oordeelt in onderhavige kwestie dat de werkgever de medewerkers mag verplichten om een mondkapje te dragen. De werkgever dient de individuele belangen van de werknemers te beschermen door zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Voorts heeft de werkgever een bedrijfsbelang, omdat werknemers bij ziekte of quarantaine doorbetaald moeten worden. Een werkgever hoeft verder geen onderscheid te maken tussen verschillende functies. Dit zou immers niet bijdragen aan de effectiviteit van de verplichting tot het dragen van een mondkapje.

Een werkgever mag aldus het loon van een werknemer opschorten en werknemer de toegang tot het werk ontzeggen zolang werknemer weigert een mondkapje te dragen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Klik hier voor onze Sijben & Partners Academy.