Een mooi resultaat van Lieke Isenborghs en Luc Vondenhoff

Een mooi resultaat van Lieke Isenborghs en Luc Vondenhoff

Politiehondenclub Hermandad in Weert kan vooralsnog blijven bestaan. Grondeigenaar Provisus Stichting St.-Jozef mag de vereniging na ruim 55 jaar niet zomaar op straat zetten.

Dat heeft de Roermondse kantonrechter deze week geoordeeld. De hondenclub huurt al sinds mensenheugnis een terrein in het IJzeren Mangebied in Weert. Maar eigenaar Provisus heeft er nu andere plannen mee en zegde per 31 december 2022 de huur op.

Hermandad vreesde voor het voortbestaan, omdat het niet lukte elders een plek te vinden. De club weigerde het terrein te ontruimen. Provisus vroeg daarop de rechter om Hermandad te dwingen te vertrekken door een dwangsom op te leggen.

Maar Provisus krijgt het deksel op de neus. Volgens de kantonrechter kan Provisus de huur niet zomaar opzeggen, ook al is in 1990 in een contract een opzegtermijn van een maand vastgelegd.

Er is sprake van een ‘duurovereenkomst’, een huurcontract voor onbepaalde tijd. Daarin is niet opgenomen of Provisus al dan niet een reden moet hebben voor opzegging. Volgens jurisprudentie kunnen daaraan dan wel eisen worden gesteld.

De kantonrechter is het met de hondenclub eens dat, gezien de lange huurrelatie van meer dan 55 jaar en het feit dat Hermandad nergens heen kan, Provisus alleen de huur mag opzeggen als daarvoor ‘een zwaarwegend belang’ bestaat.

Dat belang is er volgens de rechter niet. Provisus wil het terrein als natuur inrichten, maar in de statuten van Provisus Stichting St.-Jozef staat niet dat dit een doelstelling is van die organisatie. Ook het argument dat de honden de natuur zouden verstoren, legt de kantonrechter terzijde. Volgens het bestemmingsplan is recreatie toegestaan.

Lees ook: De politiehonden in Weert verstoren de ecologie, zegt de eigenaar van het terrein. En de crossmotoren dan?

„De club heeft nu weer lucht en kan blijven bestaan”, reageert Jac Vleeshouwers van Hermandad. „Mocht Provisus in beroep gaan, dan duurt die procedure naar verwachting een tot twee jaar.” Zo is er weer ruimte om activiteiten te plannen. De club blijft wel zoeken naar een nieuwe locatie.

Bron: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240229_96583227