De wettelijke bedenktermijn in een vaststellingsovereenkomst

De wettelijke bedenktermijn in een vaststellingsovereenkomst

Een ontslag met wederzijds goedvinden wordt in de meeste gevallen beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de voorwaarden en afspraken over de beëindiging van het dienstverband vastgelegd.

Wat veel werknemers niet weten is dat er na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst een beroep kan worden gedaan op de bedenktermijn. Werknemers hebben recht op een wettelijke bedenktijd waarin het reeds gegeven akkoord zonder enige reden mag worden ingetrokken. De achterliggende gedachte van deze bedenktijd is het waarborgen van de zwaarwegende consequenties voor werknemers bij de beëindiging van het dienstverband. Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om de consequenties die voortvloeien uit de beëindiging te overzien en daarvoor juridisch advies in te winnen. Middels een schriftelijke verklaring aan de werkgever kan de werknemer zich tot 14 dagen na de overeenstemming beroepen op de wettelijke bedenktermijn.

Krachtens het derde lid van artikel 7:670b van het Burgerlijk Wetboek dienen werknemers door middel van een bepaling over de wettelijke bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst door de werkgever te worden gewezen op de mogelijkheid tot herroeping. Indien een dergelijke bepaling ontbreekt in de vaststellingsovereenkomst wordt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen met een week verlengd. Werknemers hebben dan tot drie weken na de overeenstemming de mogelijkheid het eerdere besluit te wijzigen.

Een paar uitzonderingen zijn van belang
Het recht tot herroeping bij een vaststellingsovereenkomst kan slechts een keer in de zes maanden worden ingeroepen. Voor werknemers die reeds eerder gebruik hebben gemaakt van de wettelijke bedenktijd is het verder niet toegestaan om binnen zes maanden opnieuw een dergelijk beroep te doen op de bedenktermijn.

Voor meer informatie over de bedenktermijn in een vaststellingsovereenkomst kunt u terecht bij de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van Sijben & Partners Advocaten in Heerlen. U kunt ons bereiken via info@sijbenpartners.nl of bel gerust naar +31 45 560 22 00. Wij helpen u graag!