COVID-19 urenbank toegestaan?

COVID-19 urenbank toegestaan?

Mag een werkgever van zijn werknemers verlangen dat de uren worden ingehaald die zij vanwege de coronapandemie niet hebben kunnen werken?

Als gevolg van de coronapandemie heeft de werkgever in deze kwestie vanaf 23 maart 2020 tot 20 april 2020 zijn productie volledig stil moeten leggen. In de periode vanaf 20 april tot 4 mei 2020 heeft de werkgever zijn productie weer langzaam opgestart. Gedurende deze periodes heeft de werkgever zijn medewerkers volledig doorbetaald.

Begin mei 2020 is de werkgever met zijn ondernemingsraad een convenant overeengekomen. Onderdeel van dit convenant is een zogenaamde COVID-19 urenbank, die kort samengevat werknemers in een ploegendienst verplicht om niet-gewerkte uren in de avonduren en op zaterdagen in te halen.

Het convenant kende uiteindelijk een looptijd van 4 mei 2020 tot en met 30 november 2020. In deze periode hebben de medewerkers in totaal 37.609 min-uren opgebouwd. De werkgever heeft deze uren op basis van het convenant de afspraak vanaf medio juni 2020 tot medio november 2020 door zijn werknemers laten inhalen.

Naar het oordeel van de kantonrechter mag de werkgever in onderhavige kwestie op grond van de cao na overleg met de ondernemingsraad inhaaluren aanwijzen waarvoor de werknemer geen aanspraak kan maken op een compensatie of toeslagen. Dit leidt volgens de kantonrechter ook niet tot onaannemelijke rechtsgevolgen. Er was namelijk geen sprake van het onbegrensd opbouwen van min-uren, het convenant stelde een grens aan de frequentie van het inhalen van uren en het uiteindelijke effect van de urenbank op individuele werknemers is zeer gering geweest.

De kantonrechter overweegt verder dat de urenbank niet in strijd is met artikel 7:628 lid 1 BW. Dit artikel ziet kort gezegd op de vraag wie het risico draagt van het betalen van het loon voor niet verrichte arbeid en legt dit risico in beginsel bij de werkgever. De urenbank is naar het oordeel van de kantonrechter echter niet de situatie van artikel 7:628 lid 1 BW. De urenbank ziet op de situatie van arbeid, geen (tweede keer) loon.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval mag een werkgever aldus van zijn werknemers verlangen dat de uren worden ingehaald die zij vanwege de coronapandemie niet hebben kunnen werken.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.