Concurrentiebeding rechtsgeldig na functiewijziging?

Concurrentiebeding rechtsgeldig na functiewijziging?

Werknemer is op 1 september 2014 in dienst getreden als junior werkvoorbereider bij een grote onderneming. De werkzaamheden van werknemer betreffen met name de voorbereiding van het werk c.q. het maken van een goede planning. In de arbeidsovereenkomst zijn partijen een concurrentiebeding overeengekomen.

Met ingang van 1 juli 2020 wordt de onderneming overgenomen door een andere onderneming. Het dienstverband van werknemer wordt sedertdien voortgezet bij deze andere onderneming en het concurrentiebeding gaat van rechtswege mee over. Op enig moment wordt werknemer de functie van projectleider aangeboden bij een andere grote speler op de markt. Vanwege het fraaie aanbod wenst werknemer de overstap te maken. 

De opvolgend werkgever wijst werknemer echter op zijn concurrentiebeding. Werknemer is van mening dat het concurrentiebeding tussen hem en de opvolgend werkgever niet rechtsgeldig is overeengekomen, omdat hij niet (opnieuw) een schriftelijk concurrentiebeding is overeengekomen bij de overname. Werknemer stelt dat het voorgaande wél plaats had moeten vinden, daar zijn functie ingrijpend is gewijzigd en het beding derhalve aannemelijk zwaarder is gaan drukken. 

De rechtbank Rotterdam concludeert dat werknemer bij het aangaan van het concurrentiebeding bij een groot bedrijf in de functie van junior werkvoorbereider – met beperkte taken – werkzaam was, terwijl werknemer na de overgang naar de opvolgend werkgever als junior projectleider werkt bij een kleiner bedrijf met een kleiner klantenbestand maar met een groter takenpakket. De werkzaamheden veranderden en werknemer werd geconfronteerd met meer verantwoordelijkheden. Volgens de rechtbank Rotterdam is aldus sprake van een wijziging van de arbeidsverhouding van ingrijpende aard. 

De rechtbank Rotterdam concludeert tevens dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken, doordat het beding op veel meer werkzaamheden is gaan zien. Als het concurrentiebeding gehandhaafd wordt, dan zal werknemer niet als werkvoorbereider en evenmin als projectleider aan de slag kunnen bij een bedrijf dat (soortgelijke) diensten verricht als de opvolgend werkgever. Dit wordt niet redelijk geacht. 

De gevorderde schorsing van het concurrentiebeding wordt toegewezen, waardoor werknemer de overstap kan maken naar zijn nieuwe werkgever. 

Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.