Boete bij te laat betalen transitievergoeding?

Boete bij te laat betalen transitievergoeding?

Een werkgever is – onder meer - bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst in beginsel een transitievergoeding verschuldigd aan een werknemer. Als deze transitievergoeding te laat wordt betaald, dient een werkgever dan de wettelijke verhoging over de transitievergoeding te betalen?

De kantonrechter van de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de werkgever over de te laat betaalde transitievergoeding geen wettelijke verhoging is verschuldigd. De wettelijke verhoging  is een werkgever op grond van artikel 7:625 BW verschuldigd, kort gezegd, over het loon van een werknemer dat te laat wordt betaald. De wettelijke verhoging kan oplopen tot 50% van het loon. De kantonrechter heeft overwogen dat de transitievergoeding geen “in geld vastgesteld loon” is in de zin van artikel 7:625 BW. De transitievergoeding is namelijk bedoeld als compensatie voor het ontslag van een werknemer en om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken.

Heeft het dan geen consequenties als de transitievergoeding te laat wordt betaald? Nee, een werkgever is wel de wettelijke rente over de transitievergoeding verschuldigd vanaf de dag dat de transitievergoeding te laat is betaald. Van een te late betaling is sprake als de transitievergoeding later dan een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt betaald.

Heeft u vragen over de transitievergoeding, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 – 5602200.