Dwaling of bedrog?

Dwaling of bedrog?

Black Friday staat voor de deur! Het ideale moment om je kerst- en sinterklaasaankopen te verzamelen. We worden momenteel overladen met allerhande acties van winkeliers en webshops. Je inbox stroomt vol met de beste Black Friday deals en op je tijdlijn is niets anders te zien dan buitengewoon hoge kortingen. Consumenten denken een hoop geld te besparen tijdens deze periode, maar werkt dat ook echt zo? Is in juridische zin geen sprake van dwaling of bedrog?

Black Friday is van oorsprong een Amerikaanse traditie die plaatsvindt op de vrijdag na Thanksgiving. Sinds 2015 is Black Friday een vast begrip geworden onder de Nederlandse winkeliers. Er worden enorme kortingen aangeboden en aantrekkelijke deals gelanceerd. Consumenten hopen geld te besparen en zijn daarom eerder geneigd om aankopen te doen. Bedrijven maken dan ook graag gebruik van deze traditie en zetten keer op keer de beste deals voor ons klaar. Zijn deze Black Friday aanbiedingen echter wel zo aantrekkelijk als we denken en wordt er ook echt geld bespaard?

Helaas blijkt steeds vaker dat consumenten worden misleid door middel van zogenaamde aanbiedingen. Prijzen worden vroegtijdig verhoogd om daarna een fikse korting te kunnen geven. In sommige gevallen blijkt de uiteindelijke prijs zelfs hoger te zijn dan het originele aankoopbedrag dat gedurende de rest van het jaar wordt gehanteerd. De feitelijke korting is vaak lager dan de winkelketen doet vermoeden. Is op dat moment juridisch gezien geen sprake van dwaling of bedrog?

Dwaling
Van dwaling is kortgezegd sprake indien een overeenkomst tot stand komt onder een onjuiste voorstelling van zaken. Tijdens het aangaan van de overeenkomst beschikt één van de partijen niet over de juiste informatie. Om te kunnen spreken van dwaling dient te worden bewezen dat de overeenkomst niet zou zijn gesloten in het geval er wél een juiste voorstelling van zaken was. Beargumenteerd zou dan moeten worden dat wanneer de consument tijdens de aankoop op de hoogte was van het werkelijke percentage aan korting, het betreffende artikel dan niet zou zijn gekocht.

Bedrog
Wanneer informatie voor het sluiten van de overeenkomst bewust foutief is gemeld, wordt er gesproken van bedrog. Er is sprake van bedrog in geval een ander wordt bewogen tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling door opzettelijk gedane onjuiste mededelingen. Het is echter de vraag of juridisch gezien sprake is van een opzettelijk gedane onjuiste mededeling in geval van een beweerdelijke korting. Ook hiervoor geldt dat moet worden bewezen dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten door de consument.

Overeenkomsten komen door middel van aanbod en aanvaarding tot stand. Wanneer de wil om een overeenkomst aan te gaan wegens bepaalde oorzaken onjuist wordt gevormd, kan er worden gesproken van een wilsgebrek in de vorm van dwaling of bedrog. Het zal als consument juridisch gezien lastig zijn om te bewijzen dat sprake is van misleidende informatie dan wel dat een  overeenkomst tot stand is gekomen onder een onjuiste voorstelling van zaken. Tevens moet in allebei de gevallen worden bewezen dat de overeenkomst anders niet was gesloten. Om een aankoop van een deal tijdens Black Friday ongedaan te maken, zal een consument met behoorlijk wat bewijs op de proppen moeten komen. Er kan aldus sprake zijn van dwaling dan wel bedrog, maar juridisch gezien moeten wel nog een aantal drempels worden genomen.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten bij dwaling of bedrog, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.