Een BKR-registratie vervroegd van de baan?

Een BKR-registratie vervroegd van de baan?

Een BKR-registratie vervroegd van de baan? In sommige gevallen is het mogelijk. Tijdens een kort geding van afgelopen week, waarin één van onze advocaten een cliënt juridisch bijstond, heeft de voorzieningenrechter de BKR-registratie van cliënt vervroegd van de baan geveegd.

Lees hier hoe dit is bewerkstelligd.

De cliënt is in het verleden een lening aangegaan om iemand anders te kunnen helpen bij het opstarten van een onderneming. De onderneming ging vervolgens failliet en de lening kon toen niet door cliënt worden afgelost.  Na een aantal jaren had cliënt een deel van de lening afgelost en met de kredietverstrekker werd afgesproken dat de zaak hiermee was afgedaan. Cliënt werd echter nog wel geconfronteerd met een negatieve BKR-registratie gedurende vijf jaar na aflossing van (een deel van) de lening. Door het bestaan van deze BKR-registratie was het voor cliënt niet mogelijk om de financiering rond te krijgen voor het kopen van de woning. Cliënt had in dit geval al een concrete woning op het oog en hij had zelfs al een koopovereenkomst gesloten met de verkopers van de woning. In de koopovereenkomst was wel de mogelijkheid opgenomen voor cliënt de koopovereenkomst voor een bepaalde datum te ontbinden als de financiering van de woning niet kon worden gerealiseerd.

Ons kantoor heeft voor cliënt een spoedprocedure, ook wel een kort geding genoemd, aanhangig gemaakt om te bewerkstelligen dat de voormalige kredietverstrekker van cliënt de BKR-registratie vervroegd zou laten verwijderen en cliënt alsnog de financiering rond zou kunnen krijgen voor zijn nieuwe woning.

Om een kort geding te kunnen starten, moet er allereerst sprake zijn van een zogenoemd ‘spoedeisend’ belang. De voorzieningenrechter was van oordeel dat cliënt een spoedeisend belang bij zijn vordering had, omdat aannemelijk was geworden dat hij met de BKR-registratie geen hypothecaire geldlening zou kunnen verkrijgen, terwijl dat zonder BKR-registratie wel mogelijk zou zijn. Hierbij was  ook van belang dat het financieringsvoorbehoud voor een bepaalde datum afliep.

Om inhoudelijk te kunnen beoordelen of een BKR-registratie vervroegd van de baan kan, moet op basis van het toepasselijke wettelijke kader een belangenafweging plaatsvinden. Er moet namelijk worden gekeken naar de proportionaliteit en de subsidiariteit van het handhaven van de registratie. Het doel van de BKR-registratie en het daaruit voortvloeiende belang van een kredietverstrekker moet worden afgewogen tegen het belang van cliënt. De belangen van een BKR-registratie zijn de bescherming van de consument tegen overkreditering en het

beschermen van kredietverleners tegen niet-kredietwaardige kredietnemers. Deze belangen van de BKR-registratie moeten worden afgewogen tegen het belang van cliënt. Dit was het belang om op korte termijn een woning te kunnen kopen en deze aankoop deels te kunnen financieren met een hypotheek.

De voorzieningenrechter heeft in dit geval geoordeeld dat het belang van cliënt zwaarder dient te wegen. Hij was namelijk erg jong toen hij de lening is aangegaan voor iemand anders, cliënt had veel moeite gedaan de lening terug te betalen, er was inmiddels sprake van een voldoende stabiele financiële situatie aan de zijde van cliënt, cliënt woonde thuis bij zijn ouders en cliënt wilde gaan samenwonen met zijn vriendin.  Ook het gegeven dat de BKR-registratie mogelijk een belemmering zou kunnen vormen om een woning te kunnen huren, en niet uitgesloten kon worden dat dit daadwerkelijk het geval zou kunnen zijn, vond de voorzieningenrechter van belang. De voorzieningenrechter heeft dus geoordeeld dat de kredietverstrekker ervoor moest zorgen dat de BKR-registratie binnen enkele dagen moest worden verwijderd.  

Om in een concreet geval in te kunnen schatten of een BKR-registratie mogelijk vervroegd van de baan kan, is juridisch maatwerk nodig. Het is namelijk niet zomaar vanzelfsprekend om een BKR-registratie vervroegd te laten verwijderen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045-560 22 00.