Bijdrage van Stijn Hamers in het Tijdschrift voor Sport & Recht

Bijdrage van Stijn Hamers in het Tijdschrift voor Sport & Recht

Blessures van voetballers worden vandaag de dag nog altijd veelvuldig gedeeld met het grote publiek. Met inachtneming van de AVG en het medisch beroepsgeheim kunnen echter vraagtekens worden gezet bij het delen van informatie over blessures met derden.

Lees hier de bijdrage van Stijn Hamers in het Tijdschrift voor Sport & Recht waarin hij uiteenzet welke informatie over een blessure in beginsel mag worden verstrekt aan derden.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel dan wel over de AVG of het medisch beroepsgeheim, neem dan contact met op met Stijn Hamers via hamers@sijbenpartners.nl