Betalen in Bitcoins?

Betalen in Bitcoins?

Een koper was in de veronderstelling een kostbare antieke Chinese kom gekocht te hebben. Dit bleek achteraf niet het geval en hij heeft de koopovereenkomst vernietigd. De koper had deze kom betaald met één Bitcoin. Koper en verkoper verschillen vervolgens van mening over wat door verkoper terugbetaald moet worden: één Bitcoin of het bedrag dat die Bitcoin op het moment van de verkoop waard was? Lees hier het oordeel van de rechter.

Een koper heeft in mei 2021 een Chinese porseleinen kom gekocht in de veronderstelling dat dit een kostbare antieke Chinese kom was. De koper heeft de verkoper betaald met één Bitcoin. Deze Bitcoin was op de dag van de verkoop ongeveer € 48.000,00 waard.

Achteraf blijkt dat de kom geen kostbare antieke kom is, maar een replica zonder noemenswaardige waarde. De koper zou de kom nooit gekocht hebben als hij dat had geweten en vernietigt de koopovereenkomst met de verkoper. Het juridische gevolg van vernietiging is dat de over en weer verrichte prestaties ongedaan gemaakt moeten worden. De koper geeft de kom terug aan de verkoper en de verkoper betaalt de koopprijs terug aan de koper. Er is echter discussie ontstaan tussen koper en verkoper over de vraag wat nu precies terugbetaald moet worden door de verkoper. De Bitcoin is sinds mei 2021 namelijk in waarde gedaald en één Bitcoin is nu niet meer ongeveer € 48.000,00 waard. De rechtbank in Rotterdam heeft in januari van dit jaar moeten oordelen over deze vraag.

De koper is van mening dat er door de verkoper een bedrag van € 48.000,00 terugbetaald moet worden, zijnde de waarde van de Bitcoin in mei 2021. De verkoper is van mening dat hij slechts één Bitcoin hoeft terug te betalen ongeacht de waarde van de Bitcoin op dat moment. De rechter neemt als uitgangspunt hetgeen de koper en verkoper in de koopovereenkomst zijn overeengekomen. In de koopovereenkomst is opgenomen: “De koopprijs van de roerende zaak bedraagt 1 BTC (bitcoin) crypto (de dato 3 mei 2021 is dit ongeveer € 48.000,00) (…)”.  Volgens de rechter betekent dit dat de koopprijs voor de kom één Bitcoin is en niet een bedrag van € 48.000,00 dat in Bitcoins is betaald. De verkoper moet dan ook één Bitcoin terugbetalen aan de koper.

Dit neemt niet weg dat de Bitcoin in de tussenliggende periode in waarde is gedaald. De koper is dan ook van mening dat hij schade lijdt. De rechter maakt hier een onderscheid. Enerzijds is de rechter van mening dat de koper geen schade lijdt door het feit dat hij met een Bitcoin heeft betaald en die Bitcoin nu terugkrijgt. Anderzijds is de rechter van mening dat de vraag of de koper schade lijdt door de waardedaling losstaat van de gesloten koopovereenkomst. Deze vraag wordt daarom niet behandeld.

Betalen met Bitcoins komt tegenwoordig steeds meer voor. De rechter heeft zijn beslissing in deze zaak gebaseerd op de letterlijke tekst van de koopovereenkomst waarin een koopprijs in Bitcoins is opgenomen. Deze uitspraak benadrukt dat het belangrijk is om duidelijke afspraken in de koopovereenkomst te maken waarbij rekening wordt gehouden met de beursafhankelijke waarde van de Bitcoin.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten en juristen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00. Wij helpen u graag.