Aanzegging arbeidsovereenkomst

Aanzegging arbeidsovereenkomst

Zowel bij beëindiging van het dienstverband als bij verlenging van het contract is de werkgever gehouden de werknemer te informeren. Dit biedt de werknemer zekerheid omtrent de huidige arbeidssituatie. Deze plicht wordt ‘de aanzegging van de arbeidsovereenkomst’ genoemd en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De aanzegverplichting
Werkgevers hebben de plicht om werknemers met een contract voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst te laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Het aanzeggen van de arbeidsovereenkomst is verplicht bij tijdelijke contracten van langer dan zes maanden en dient schriftelijk te gebeuren. Een mondelinge aanzegging is niet geldig. Bij een verlenging van de arbeidsovereenkomst dienen de arbeidsvoorwaarden te worden vermeld. Indien er geen specifieke arbeidsvoorwaarden worden benoemd, wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

Aanzegvergoeding
In het geval een werkgever deze verplichting niet of te laat nakomt, heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris. Indien er wel wordt aangezegd door de werkgever, maar de termijn van één maand al verstreken is, heeft de werknemer recht op een vergoeding naar rato.

Aanzegging bij voorbaat
In sommige gevallen kiezen werkgevers ervoor een zogeheten ‘aanzegging bij voorbaat’ op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In deze bepaling wordt dan benoemd dat de arbeidsovereenkomst op een vaste datum eindigt en niet wordt verlengd. Enkel indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wél wenst te verlengen, dient de werknemer hierover te worden geïnformeerd. Door tijdig te zorgen voor een volledige aanzegging, kan een eventuele aanzegvergoeding worden voorkomen.

Heeft u vragen over de aanzegging van de arbeidsovereenkomst neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel 045 560 2200.