Werknemer op vakantie in de tijd van corona

Werknemer op vakantie in de tijd van corona

Het reisadvies voor de meeste Europese landen is sinds 15 juni 2020 versoepeld. Het reisadvies wijzigt van code oranje naar code geel. Dit houdt in dat men op vakantie kan naar de betreffende landen met inachtneming van de veiligheidsrisico’s. Maar wat als het land waar de werknemer zich bevindt in lockdown gaat of de werknemer bij terugkomst van zijn reis in quarantaine moet: komt dit risico voor de werknemer of de werkgever? En bestaat voor de werkgever in die gevallen nog altijd een loondoorbetalingsverplichting?

De mogelijkheid bestaat dat nadere coronamaatregelen - lockdown of quarantaine - worden genomen in het buitenland waar een werknemer op dat moment van zijn vakantie geniet. In dat geval kan een werknemer niet op het werk verschijnen zonder dat sprake is van ziekte. Indien een werknemer niet vanuit de betreffende locatie kan werken, dan kan de overeengekomen arbeid niet worden verricht. De hoofdregel is dat de werkgever het loon moet doorbetalen als de werknemer de arbeid niet verricht. Deze hoofdregel is echter niet van toepassing als de oorzaak voor het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Reist een werknemer naar het buitenland waarbij het reisadvies code rood of code oranje geldt, dan kan de werkgever de werknemer erop wijzen dat gevolgen als een lockdown of quarantaine voor rekening van de werknemer komen. In dat geval kan aldus van de hoofdregel worden afgeweken.

Voorts bestaat de vraag of een reis naar een land waarbij het reisadvies code geel van kracht is eventuele gevolgen, zoals een lockdown of quarantaine, eveneens voor het risico van de werknemer moeten komen. Een werkgever kan het standpunt innemen dat een werknemer op de hoogte is van het risico en het aldus in de risicosfeer van de werknemer ligt. De werknemer kan tegenwerpen dat in Nederland het risico op een lockdown of quarantaine even groot is als in landen waarbij het reisadvies code geel luidt. Dit betreft een interessante juridische discussie waar de rechter zich naar verwachting op korte termijn over zal uitspreken.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of wilt u weten hoe te handelen, neem dan vrijblijvend contact op via https://www.sijbenpartners.nl/contact