Werkgever mag werknemers niet inlichten over coronabesmettingen

Werkgever mag werknemers niet inlichten over coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen neemt toe en de coronamaatregelen worden door het kabinet wederom verder aangescherpt. Het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes wordt dringend geadviseerd en thuiswerken blijft de norm. Thuiswerken is echter niet in alle gevallen mogelijk. Wanneer thuiswerken niet mogelijk is, kan een werkgever worden geconfronteerd met een coronabesmetting op de werkvloer. Moet een werknemer zijn werkgever inlichten als hij besmet is met het coronavirus en mag een werkgever zijn personeel hierover informeren?

Op grond van de privacywetgeving hoeft een werknemer geen details te verstrekken aan zijn werkgever in geval van ziekte. Dit geldt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens eveneens voor werknemers die met het coronavirus zijn besmet. Een werknemer die besmet is met het coronavirus hoeft zijn werkgever hierover dus niet in te lichten. Ook in het geval een werknemer uit zichzelf mededeelt aan zijn werkgever dat hij besmet is met coronavirus, dan mag de werkgever deze informatie evenmin delen met zijn werknemers.

Het standpunt van de Autoriteit persoonsgegevens lijkt te schuren met de zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers. Een werkgever heeft immers de taak om zorg te dragen voor een veilige werkplek. In het geval sprake is van een coronabesmetting op de werkvloer, dan kan de gezondheid van het personeel in het geding komen. Desondanks is de Autoriteit Persoonsgegevens van oordeel dat werkgever niet mag vragen naar de aard van de ziekte en ook wanneer een werknemer dit uit zichzelf vertelt, dan mag een werkgever dit niet delen met zijn personeel.

De informatieverstrekking in het geval van een coronabesmetting geschiedt door middel van het bron- en contactonderzoek dat de GGD bij besmettingen uitvoert. Collega’s die een risico lopen worden geïnformeerd door de GGD dan wel de besmette werknemer zelf. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de GGD besluit om de bedrijfsarts of de werkgever zelf informeert omtrent de coronabesmetting. In dat geval zal overleg worden gepleegd om eventueel maatregelen te nemen op de werkvloer.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.