Vechtpartij in Bistro Ikea

Vechtpartij in Bistro Ikea

Werkneemster wordt op staande voet ontslagen na een vechtpartij met een collega. Naar oordeel van de kantonrechter terecht, daar niet is gebleken dat de werkneemster de vechtpartij probeerde te vermijden dan wel zich daaraan te onttrekken.

Werkneemster was sinds 1 juli 2019 in dienst bij Ikea in de functie van Ikea Food co-worker. Op donderdagavond              18 juni 2020 vond tijdens de werkzaamheden een woordenwisseling plaats tussen werkneemster en een collega. De woordenwisseling mondde uit in een handgemeen tussen beiden.

Op 19 juni 2020 is werkneemster op non-actief gezet naar aanleiding van hetgeen de voorgaande avond was voorgevallen. Na verschillende verklaringen te hebben ontvangen, heeft Ikea de werkneemster bij brief van 23 juni 2020 op staande voet ontslagen.

Werkneemster wendde zich vervolgens tot de kantonrechter met het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet. Volgens werkneemster staat niet onomstotelijk vast wie begonnen is met het slaan van de ander. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat ze uit zelfverdediging heeft teruggeslagen, derhalve zou haar geen verwijt kunnen worden gemaakt.

De kantonrechter stelt voorop dat geweld tussen collega’s onacceptabel gedrag is op de werkvloer. Niet voor niets heeft de wetgever in artikel 7:678 lid 2 sub e BW expliciet bepaald dat een dringende reden onder andere aanwezig geacht kan worden wanneer een werknemer zijn medewerknemers mishandelt. Daarnaast staat ook in de Code Of Conduct van Ikea dat zij van haar werknemers verlangt dat zij op respectvolle wijze met elkaar omgaan.

Voorts oordeelt de kantonrechter dat werkneemster onvoldoende heeft onderbouwd dat zij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Gesteld noch gebleken is dat werkneemster tijdens de hevige woordenwisseling afstand heeft genomen van de escalerende situatie, bijvoorbeeld door een leidinggevende in te schakelen. Sterker nog, het is werkneemster geweest die door een duw het eerste fysieke contact initieerde. Ook uit de omstandigheid dat de twee vechtende werknemers pas na tussenkomst van twee collega’s uit elkaar konden worden gehaald, geeft er blijk van dat werkneemster niet slechts zichzelf zou hebben verweerd. Ze nam actief deel aan de vechtpartij.

Vorengaande in acht nemend oordeelt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via https://www.sijbenpartners.nl/contact