Update NOW

Update NOW

Ruim een jaar geleden heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn intrede gedaan. Vanwege de aanhoudende coronapandemie is de NOW inmiddels meerdere keren verlengd. De NOW is verdeeld in tijdvakken wat betreft de mogelijkheid om een aanvraag te doen, alsmede de mogelijkheid om de tegemoetkoming definitief te laten vaststellen. Lees in dit bericht in welke tranche van de NOW we nu zitten, voor welke tranche een definitieve vaststelling kan worden ingediend en welke actie kan worden ondernomen wanneer je het niet eens bent met de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.

Inmiddels zijn er vijf aanvraagperiodes voor de tegemoetkoming van de NOW. Het aanvragen van een voorschot krachtens de NOW is voor de eerste vier tranches niet meer mogelijk. Momenteel bevinden wij ons in aanvraagperiode 5, die toeziet op de periode van april tot en met juni 2021. Aanvragen voor een voorschot kunnen worden gedaan van 6 mei tot en met 30 juni 2021.

Bij de aanvraag van NOW wordt een voorschot toegekend. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, wordt de definitieve tegemoetkoming door het UWV berekend. Voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming dient per aanvraagperiode een separate aanvraag te worden ingediend. Hieronder zal schematisch worden weergegeven welke termijn voor de definitieve aanvraag voor welke periode geldt:

Periode Indien aanvraag
1. (6 april 2020 t/m 5 juni 2020) t/m 31 oktober 2021
2. (6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020) 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022
3. (4 oktober 2020/ 27 december 2020) 4 oktober 2021 t/m 26 juni 2022
4. (15 februari 2021 t/m 14 maart 2021) 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022
5. (6 mei 2021 t/m 30 juni 2021) 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de NOW, is uw NOW aanvraag afgewezen of bent u het niet eens met de vastgestelde tegemoetkoming van het UWV, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken om hierop te ageren. Mocht u andere vragen hebben vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem ook dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.