Update Noodpakket banen en economie

Update Noodpakket banen en economie

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het Noodpakket banen en economie geïntroduceerd. Doel hiervan is om ondernemend Nederland tegemoet te komen. Tot dusverre kunnen zelfstandige ondernemers al een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning indienen. Hieronder een korte update.

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers

Zelfstandige ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis kunnen zich reeds melden bij de gemeente voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. Hoewel de inhoud van de regeling naar verwachting vrijdag 27 maart 2020 bekend wordt gemaakt, kan een gemeente in afwachting van de nieuwe regeling besluiten om reeds een voorschot te verlenen aan deze zelfstandige ondernemers. In de meeste gemeenten worden dergelijke aanvragen al in behandeling genomen.

De voorwaarden waar in ieder geval aan moet worden voldaan om aanspraak te maken op bovenstaande tijdelijke voorziening:

  • gevestigde zelfstandige;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
  • vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Tegemoetkoming van € 4.000,00

Ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan eet- en drinkgelegenheden, kappers, schoonheidssalons en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken dan wel in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

De details van deze regeling zijn tot op heden niet bekend en een aanvraag voor deze tegemoetkoming van € 4.000,00 kan tot nog toe niet worden gedaan.

Tegemoetkoming in de loonkosten

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming kan nog niet worden ingediend. Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van deze regeling. De periode waarover een tegemoetkoming kan worden verkregen, hangt niet af van de datum van bekendmaking. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de tegemoetkoming in de loonkosten.

Heeft u nadere vragen over deze regelingen of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van uw aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op met info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.