Thuiswerkvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag toekennen aan werknemers zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Let wel, als een werknemer een thuiswerkvergoeding ontvangt voor een thuiswerkdag, dan kan voor die dag niet ook een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer worden toegekend. Lees in dit artikel meer over de onbelaste thuiswerkvergoeding.

Als gevolg van de coronapandemie wordt in veel branches structureel thuisgewerkt en de verwachting is dat thuiswerken, dan wel hybride werken – voor zover mogelijk - de standaard zal worden. In het geval een werknemer thuiswerkt, wordt hij met extra kosten geconfronteerd. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor koffie, verwarming en internet. Deze kosten zijn door het Nibud vastgesteld op € 2,- per thuiswerkdag.

Per 1 januari 2022 kunnen werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag toekennen aan werknemers die thuiswerken. De onbelaste thuiswerkvergoeding kan wel van invloed zijn op de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Een werkgever mag voor dezelfde werkdag niet een onbelaste thuiswerkvergoeding én een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer toekennen. Mocht een werknemer dus een dagdeel thuiswerken en het andere dagdeel op kantoor, dan kan maar gebruik worden gemaakt van één van voornoemde onbelaste vergoedingen.

Het staat een werkgever vrij om met iedere werknemer afzonderlijke afspraken te maken aangaande het aantal dagen per week dat een werknemer thuiswerkt. Op basis van deze afspraken kan de werkgever een vergoeding toekennen. Bij een wijziging van een reiskostenvergoeding in een thuiswerkvergoeding dient in acht te worden genomen dat dit een wijziging van arbeidsvoorwaarden zal inhouden. In beginsel dient een werknemer dan in te stemmen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande of heeft u andere vragen in verband met thuiswerken, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.