Sterfhuisconstructie

Sterfhuisconstructie

De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen het coronavirus hebben een grote impact op de hele samenleving, maar vooral op ondernemingen. Veel ondernemingen zijn financieel in zwaar weer terecht gekomen nadat zij bijvoorbeeld de deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en/of momenteel nog steeds gesloten zijn. In sommige gevallen dienen ondernemingen te zoeken naar oplossingen waardoor de onderneming kan blijven voortbestaan. Hierbij kan worden gedacht aan de sterfhuisconstructie.

Stelt u zich voor dat bepaalde onderdelen van uw onderneming wel nog levensvatbaar zijn en andere onderdelen niet meer. In dat geval kan worden gekozen voor een sterfhuisconstructie. Een sterfhuisconstructie is een juridische techniek waarbij de levensvatbare onderdelen van een onderneming die in zwaar weer verkeert, worden afgescheiden van de onderneming. De levensvatbare onderdelen van de onderneming worden overgeheveld naar een nieuwe, daartoe opgerichte, onderneming zodat deze kunnen blijven voortbestaan. Hierbij is van belang dat de prijs waarvoor de onderdelen worden overgedragen juist is. De niet levensvatbare onderdelen blijven achter in het bedrijf dat in zwaar weer verkeert. Dit is het ‘sterfhuis’ dat vervolgens failliet gaat. In feite is er dus sprake van een soort doorstart.

Verschil met een doorstart

Een doorstart is niet hetzelfde als een sterfhuisconstructie. Bij een doorstart gaat de onderneming verder in een afgeslankte vorm. Een doorstart is mogelijk zonder dat het tot een faillissement komt, maar ook mogelijk nadat het faillissement is uitgesproken. Daarnaast wordt een doorstart gerealiseerd onder toezicht van de rechtbank en/of curator.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Indien u kiest voor een sterfhuisconstructie dient u rekening te houden met het volgende. Een bestuurder van een onderneming dient zich op grond van de wet behoorlijk te gedragen. Dit houdt onder meer in dat een bestuurder ervoor moet waken dat de schuldeisers van de onderneming niet worden benadeeld. Naast het eerder genoemde overhevelen van levensvatbare onderdelen, kunnen deze ook worden verkocht. Bij het ‘afstoten’ (verkopen) en overhevelen van levensvatbare onderdelen kan een schuldeiser nagaan of het onderdeel niet voor een te lage prijs is verkocht. Wanneer levensvatbare onderdelen worden verkocht voor een te lage prijs, kan dat mogelijk leiden tot bewuste benadeling van de schuldeisers. Het is daarom raadzaam om bijvoorbeeld bij verkoop van onderdelen vast te (laten) leggen dat het verkochte onderdeel na een bepaalde periode opnieuw wordt gewaardeerd en dat het verschil alsnog verrekend c.q. betaald zal worden.

In deze lastige tijd hebben veel ondernemingen te kampen met financiële problemen, waardoor de ondernemingen het risico lopen dat betalingen aan leveranciers en/of medewerkers niet kunnen worden voldaan. Dit hoeft echter niet altijd tot een faillissement te leiden. Wanneer een onderneming op een goede wijze wordt geherstructureerd, kan ervoor gezorgd worden dat fouten en aansprakelijkheid worden voorkomen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd om dit in goede banen te leiden.

Heeft u een onderneming en wilt u de mogelijkheden met betrekking tot de sterfhuisconstructie bespreken of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.