Kerstchocolade

Kerstchocolade

Les Chevaliers, een groothandel in chocolade en suikerwerk, wil voor de Kerst 2018 een grote order plaatsen bij een chocoladeproducent, die we ‘De Chocokoning’ noemen. Les Chevaliers en De Chocokoning hebben al eerder zaken met elkaar gedaan. Hoewel De Chocokoning een kleinere chocoladeproducent is, denkt de Chocokoning de omvangrijke order wel aan te kunnen. De Chocokoning is daarom enthousiast over de mogelijke, nieuwe opdracht.

Op 7 augustus 2018 plaatst Les Chevaliers de bestelling bij De Chocokoning. Naast massieve kerstchocolaatjes, zoals kransjes en hulsblaadjes, worden ook gevulde chocolaatjes besteld. Witte hulsblaadjes, gevuld met aardbei, melk hulsblaadjes, gevuld met sinaasappel, en pure hulsblaadjes, gevuld met mint, worden in grote hoeveelheden gevraagd. Van iedere soort van de gevulde hulsblaadjes wil Les Chevaliers minstens 3.000 kilo hebben.

Les Chevaliers vraagt De Chocokoning de Kerstchocolade te leveren in week 35, de week van 29 augustus 2018. Voor Les Chevaliers is het essentieel dat de Kerstchocolade tijdig wordt geleverd, want de groothandel moet alle chocolade nog verpakken en transporteren naar de winkels. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling dat de chocolade pas na de Kerst in de winkels ligt.

De Chocokoning reageert kort op de bestelling; de producent laat alleen maar weten dat hij het levermoment nog niet kan bevestigen. Verder laat De Chocokoning niets meer van zich horen.

In september 2018 vraagt Les Chevaliers toch maar eens na bij De Chocokoning wanneer zij de levering van de Kerstchocolade kan verwachten. Daarop volgt geen antwoord. Wel wordt begin oktober 2018 een deel van de gevulde hulstblaadjes geleverd en eind oktober 2018 volgt nog een deel.

Daarna trekt Les Chevaliers nog maar een keer bij De Chocokoning aan de bel en vraagt waar de rest van de order blijft. Uiterlijk in de weken 45, 47 en 49 moet 2.000 kilo pure hulsblaadjes, gevuld met mint, 3.769 kilo witte hulsblaadjes, gevuld met aardbei, 2.600 kilo kerstkransjes en 3.000 kilo melk hulsblaadjes, gevuld met sinaasappel, geleverd zijn, zo laat Les Chevaliers weten.

De Chocokoning antwoordt deze keer wel en zegt er geen zin meer in te hebben en de hele order te cancellen.

Les Chevaliers laat het er niet bij zitten. Zij dagvaardt De Chocokoning tot betaling van schadevergoeding. Volgens Les Chevaliers schiet De Chocokoning tekort in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomst tot levering van een grote hoeveelheid Kerstchocolade. Als gevolg hiervan heeft Les Chevaliers schade geleden. Zo heeft Les Chevaliers, om de winkels te kunnen bevoorraden, bij andere chocoladeproducenten duurdere Kerstchocolade moeten inkopen, een bestelling van haar Duitse klant, Rewe, moeten annuleren, zit Les Chevaliers te kijken met onbruikbaar geworden verpakkingen van de geannuleerde bestelling van Rewe en de aan De Chocokoning geleverde rauwe chocolade, de grondstof voor de Kerstchocolade, is inmiddels bedorven.

De Chocokoning betwist dat met Les Chevaliers een overeenkomst tot stand is gekomen. Volgens De Chocokoning hebben partijen weliswaar onderhandeld, maar hebben zij over essentiële onderdelen, zoals de productspecificaties en recepturen van de chocolade, geen overeenstemming bereikt. Over de termijn van levering en de prijs van de chocolade hebben partijen ook geen overeenstemming bereikt, aldus De Chocokoning.

De rechtbank maakt korte metten met het verweer van De Chocokoning. Naar het oordeel van de rechtbank hebben Les Chevaliers en De Chocokoing over de essentialia van de te sluiten overeenkomst, te weten de prijs, de soort en de hoeveelheid en de leveringstermijn, wel degelijk overeenstemming bereikt. De door Les Chevaliers geplaatste order van 7 augustus 2018 is duidelijk. Daarin staat de soort Kerstchocolade, de gevraagde hoeveelheid en de prijs. Ook over de door Les Chevaliers gevraagde uitleverdatum bestaat volgens de rechtbank overeenstemming. Les Chevaliers heeft steeds aangegeven dat zij levering wenste in week 35. Weliswaar heeft De Chocokoning daarna duidelijk gemaakt dat zij deze uitleverdatum nog niet kon bevestigen,  maar daar is het dan ook bij gebleven. De Chocokoning heeft niet gezegd dat zij niet in staat zou zijn op de gevraagde datum te leveren. Les Chevaliers mocht er daarom van uitgaan dat De Chocokoning de Kerstchocolade binnen de gevraagde termijn zou leveren.

De Chocokoning moet aan Les Chaveliers een schadevergoeding van bijna € 65.000,00 betalen.

Wat voor De Chocokoning een mooie order had moeten zijn, werd een koude Kerst.

(Rechtbank Amsterdam, 08 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2236)