Huurkorting tijdens corona?

Huurkorting tijdens corona?

Recent heeft de kantonrechter in Den Haag geoordeeld over de vraag of een horecaondernemer als huurder recht heeft op huurkorting als gevolg van de gedwongen sluiting van diens horecazaak wegens de coronapandemie. Deze uitspraak is niet alleen van belang voor de restaurant- en café-eigenaren, maar ook voor andere ondernemers in het hele land.

In kort geding was al geoordeeld dat huurders van een horeca- of winkelruimte recht zouden kunnen hebben op een huuropschorting. Omdat dit een kort geding was, was dat slechts een voorlopig oordeel. De kantonrechter heeft nu in een bodemprocedure bepaald dat ondernemers in beginsel aanspraak hebben op een huurkorting van 50%. Dit betekent dus dat de huur slechts voor 50% door de huurder hoeft te worden betaald aan de verhuurder.

De kantonrechter is van oordeel dat de gevolgen van de coronacrisis gelijkelijk over de huurder en de verhuurder moeten worden verdeeld gedurende de periode waarin de huurder de exploitatie van zijn horecabedrijf geheel heeft moeten staken, een huurkorting van 50% dus. Deze huurkorting ziet op de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 alsook op de periode van 15 oktober 2020 tot en met het moment dat de sluitingsmaatregel van overheidswege eindigt. Voor de periode van 1 juni 2020 tot 15 oktober 2020, waarin de horeca deels de exploitatie heeft kunnen hervatten, komt de rechter tot een vermindering van 25% van de huurprijs. In die periode was immers sprake van de nodige beperkingen voor de horeca en dus een aanzienlijke omzetderving.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurkorting of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.