Huurkorting in verband met Corona en tegemoetkoming vaste lasten inzake (TVL)

Huurkorting in verband met Corona en tegemoetkoming vaste lasten inzake (TVL)

Is het redelijk om een huurkorting van 50% vast te stellen, als de huurder tegelijkertijd aanspraak kan maken op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die een (groot) deel van de vaste lasten dekt?

Eerder hebben wij geschreven over de uitspraak van de rechtbank Den Haag, waarin een huurkorting van 50% werd vastgesteld voor de periodes waarin er sprake was van volledige sluiting.

De rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat ook eventuele overheidssteun van invloed is op de hoogte van de huurkorting. 

Mkb-ondernemers en zelfstandigen die omzet verliezen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Er moet hierbij sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 30%.

De rechtbank Gelderland heeft onlangs in kort geding geoordeeld dat de huurder in kwestie 50% van de vaste lasten kan dekken uit de TVL. De huurkorting voor de periodes van volledige sluiting wordt dan ook niet op 50% vastgesteld, zoals op grond van de rechtspraak inmiddels gebruikelijk is, maar op 25%. De rechter verdeelt dus het deel van de huur dat niet gedekt wordt door de TVL over de huurder en verhuurder. Hierbij overweegt de rechter uitdrukkelijk dat niet van belang is of de huurder dit bedrag uiteindelijk wel of niet zal verkrijgen.

Tot nu toe is dit de eerste uitspraak waarin de rechtbank de TVL uitdrukkelijk meeweegt in haar oordeel over de hoogte van de huurkorting.

Bij de beoordeling van de vraag of aanspraak op huurkorting kan worden gemaakt zijn steeds alle omstandigheden van belang. Wij kunnen u, of u nu huurder dan wel verhuurder bent, in rechte bijstaan. Wij zijn op de hoogte van alle relevante jurisprudentie op dit vlak.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.