Einde huurovereenkomst?

Einde huurovereenkomst?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een door de rechter voor bepaalde tijd verlengde huurovereenkomst niet van rechtswege eindigt.

In deze zaak gaat het over een echtpaar dat een woning verhuurde. Op enig moment besloot het echtpaar uit elkaar te gaan. De man wilde het gehuurde vervolgens zelf bewonen. Wanneer een verhuurder van woonruimte een huurovereenkomst wil opzeggen, dient dit te geschieden op basis van één van de beëindigingsgronden van artikel 7:274 lid 1 BW. Het echtpaar heeft de huurovereenkomst opgezegd wegens dringend eigen gebruik.

De huurder is niet akkoord gegaan met de opzegging. In die situatie kan de verhuurder vorderen dat de rechter de huurovereenkomst zal beëindigen. Dit heeft de verhuurder in deze zaak ook gedaan.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat het echtpaar de dringendheid van het eigen gebruik voldoende aannemelijk heeft gemaakt, maar niet heeft bewezen dat huurder in de omgeving een passende vervangende woonruimte kan krijgen. De kantonrechter heeft de huurovereenkomst vervolgens verlengd voor bepaalde tijd tot 29 maart 2019.

Het hof ‘s-Hertogenbosch bekrachtigde de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep, onder aanzegging dat niet langer relevant meer was of een passende woonruimte beschikbaar was. De huurovereenkomst was door de kantonrechter verlengd tot 29 maart 2019, welke datum inmiddels was verstreken.

De Hoge Raad vernietigde het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch. De kantonrechter had de huurovereenkomst verlengd op grond van artikel 7:273 lid 2 BW. Na ommekomst van de gestelde termijn door de kantonrechter eindigt de huurovereenkomst niet van rechtswege, aldus de Hoge Raad. De verlenging voor bepaalde tijd dient alleen het doel dat de verhuurder de huurovereenkomst niet eerder kan opzeggen dan drie maanden voor het einde van de periode waarvoor deze is verlengd.

Een verhuurder kan dus worden geconfronteerd met een verlenging door de rechter van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 7:273 lid 2 BW. Na een dergelijke verlenging dient de huurovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, opnieuw te worden opgezegd om deze te beëindigen. De huurovereenkomst eindigt aldus niet van rechtswege.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Heeft u vragen over uw positie als verhuurder of wordt u in de hoedanigheid van huurder geconfronteerd met een opzegging? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten in Heerlen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 045 560 22 00. U kunt ons ook bereiken via info@sijbenpartners.nl