Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomstom te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis?

Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomstom te gaan met vakantiedagen tijdens de coronacrisis?

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst opneemt. Op basis hiervan kan de werkgever besluiten om zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst, en dus de arbeidsvoorwaarden, te wijzigen. Wel van belang is dat het beding schriftelijk moet zijn overeengekomen. Hiermee wordt beoogd om de werknemer te beschermen tegen nadelige bedingen die voor de werknemer niet kenbaar waren.

De werkgever kan zich alleen beroepen op een eenzijdig wijzigingsbeding als men een ‘zodanig zwaarwichtig belang heeft’ dat ‘het belang van de werknemer, dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken’. De bewijslast om aan te tonen dat sprake is van een zwaarwichtig belang rust op de werkgever. Zwaarwegende bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden worden gezien als een zwaarwichtig belang.

Mede van belang is het type arbeidsvoorwaarde dat de werkgever wil aanpassen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen het wijzigen van primaire arbeidsvoorwaarden dan wel secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden. Hoewel in de literatuur en jurisprudentie de stelling wordt betrokken dat enkel secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door middel van een eenzijdig wijzigingsbeding, sluit de wettekst niet uit dat ook primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door het wijzigingsbeding.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact met ons op via https://www.sijbenpartners.nl/contact