Doorwerken na de AOW-leeftijd; wat zijn uw rechten en plichten?

Doorwerken na de AOW-leeftijd; wat zijn uw rechten en plichten?

Het komt steeds vaker voor dat werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd blijven doorwerken bij hun werkgever. Mag dat eigenlijk zomaar? Moet er dan een nieuwe arbeidsovereenkomst worden getekend en wat verandert er allemaal aan de rechten en plichten van de werknemer die na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerkt?

Nieuwe arbeidsovereenkomst vereist?

Om vast te stellen wat er met het bestaande contract gebeurt wanneer de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, is het allereerst van belang de arbeidsovereenkomst zelf en de eventueel van toepassing zijnde cao te raadplegen. Het kan voorkomen dat in de arbeidsovereenkomst of cao staat opgenomen dat de arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ eindigt als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op dat moment vanzelf eindigt. De werkgever hoeft deze dan niet op te zeggen. Wilt de werknemer daarna doorwerken, dan zal hij een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten sluiten met zijn werkgever.

Als de cao of arbeidsovereenkomst hier echter niets over regelt, blijft de bestaande arbeidsovereenkomst ook na het bereiken van de AOW-leeftijd gewoon doorlopen. Er hoeft dan dus geen nieuwe arbeidsovereenkomst te worden gesloten. Wilt de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, of in de tijd daarna? Dan kan dat alleen door de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Ontslagbescherming

Aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, worden in beginsel minder strenge eisen gesteld dan aan een ontslag van een jongere werknemer. Blijft de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken op basis van een arbeidscontract dat is gesloten vóór het bereiken van de AOW-leeftijd, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand.

Is de werknemer echter werkzaam op basis van een arbeidscontract dat pas na het bereiken van de AOW-leeftijd met de werkgever is gesloten, dan is het ‘gewone ontslagregime’ van toepassing en kan de arbeidsovereenkomst in beginsel niet rechtsgeldig worden opgezegd zonder preventieve toets van het UWV, de rechter, of instemming van de werknemer.

Ontslagvergoeding

In beide gevallen heeft de werknemer echter geen recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Het is wettelijk geregeld dat een werknemer die wordt ontslagen nadat  de AOW-leeftijd is bereikt hier geen aanspraak op maakt. Het is dus goed om hier als werknemer bij stil te staan wanneer u overweegt om ook na het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken.

Heeft u behoefte aan meer informatie of advies over de rechten en plichten van werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd neem dat vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.