NOW 3.0

NOW 3.0

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Onderdeel hiervan is de verlenging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het doel van NOW 3.0 blijft om de werkgelegenheid te ondersteunen. Daarnaast wordt het ook van belang geacht dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie.

De NOW 3.0 gaat lopen vanaf 1 oktober 2020. De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden en loopt tot 1 juli 2021. Onderstaand een weergave van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0:

- in het eerste tijdvak kunnen bedrijven met een omzetdaling van 20% aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Vanaf januari 2021, het tweede tijdvak, dient sprake te zijn van een omzetdaling van ten minste 30% alvorens bedrijven een beroep kunnen doen op NOW 3.0;

-- de tegemoetkoming in loonkosten gedurende de looptijd van NOW 3.0 wordt geleidelijk afgebouwd, inhoudende dat de tegemoetkoming in de loonkosten per tijdvak wordt afgebouwd van 80%, naar 70% en uiteindelijk naar 60%;

- tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie;

- de korting die werd toegepast in NOW 2.0 op het moment dat sprake was van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten;

- het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april t/m juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Een aanvraag voor het eerste tijdvak van NOW 3.0 kan geschieden vanaf 16 november 2020 (streefdatum UWV) met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. De gedetailleerde voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt door het kabinet en worden uiterlijk 1 oktober 2020 bekend gemaakt. We houden u op de hoogte!

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via https://www.sijbenpartners.nl/contact

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht.