BAM! Proost!

BAM! Proost!

Kerstborrels en alcohol gaan vaak met elkaar gepaard. Dit leidt echter niet altijd tot doordachte acties. In dit geval mondde een gesprek tussen een werknemer en de directeur uit in een hevige discussie. Dit ging zelfs zo ver dat de werknemer later op de avond besloot om de directeur op te wachten en hem probeerde aan te vallen. Reden voor een ontslag op staande voet?

In onderhavige zaak vond op 18 december de jaarlijkse kerstborrel plaats. De alcohol vloeide rijkelijk tijdens deze kerstborrel. Een werknemer gaat, na een aantal glazen te hebben gedronken, in gesprek met de directeur van het bedrijf. Dit gesprek resulteert in een verhitte discussie. De werknemer wordt vervolgens, mede onder invloed van de drank, agressief. Op het moment dat de directeur naar zijn auto wil gaan, wordt hij opgewacht door de werknemer. De werknemer vliegt de directeur aan, pakt hem vast en poogt hem te slaan. Een collega weet te voorkomen dat de directeur door de werknemer wordt geslagen. De werknemer is vervolgens direct door de directeur op staande voet ontslagen.

Na een procedure bij de kantonrechter dient de zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De werknemer verzoekt het hof voor recht te verklaren dat er geen sprake was van een dringende reden om de werknemer op staande voet te ontslaan c.q. dat er geen grondslag was om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Op basis van artikel 7:677 lid 1 BW is zowel de werknemer als de werkgever bevoegd om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen wegens een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de andere partij. Als dringende redenen voor de werkgever worden zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer beschouwd, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

De werkgever voert als dringende reden voor het ontslag op staande voet de poging tot slaan c.q. de geuite bedreigingen aan. Naar overtuiging van de werknemer dienen zijn persoonlijke omstandigheden te worden meegewogen. Zo heeft de werknemer 25 jaar naar volle tevredenheid van werkgever gefunctioneerd. Op de kerstborrel vloeide de alcohol rijkelijk en werknemer is diabetespatiënt. Alcohol bij diabetespatiënten kan leiden tot een significante verlaging van de bloedsuikerspiegel. Ten gevolge van het voorgaande zou werknemer agressief gedrag kunnen hebben vertoond. Ondanks deze omstandigheden is het Hof van oordeel dat het gedrag van de werknemer als dusdanig ernstig dient te worden bestempeld, dat dit voldoende dringend is om het gegeven ontslag op staande voet te rechtvaardigen.