Arbeidsovereenkomst is door werknemer beëindigd na ondubbelzinnige wilsverklaring

Arbeidsovereenkomst is door werknemer beëindigd na ondubbelzinnige wilsverklaring

Werknemer laat werkgever weten zijn biezen te pakken. Hij is daarna ook nooit meer teruggekeerd. In onderhavige kwestie is de kantonrechter van oordeel dat uit de gegeven feiten en omstandigheden voldoende is gebleken dat de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf heeft willen beëindigen.

Werknemer is vanaf 1 augustus 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst geweest bij een restaurant. Werknemer woonde samen met een collega in de kelder van het restaurant.

Op 5 maart 2020 liet werknemer aan werkgeefster door middel van een spraakmemo weten: ‘’Hoe dank ook, hier werk ik niet meer, wacht op maskers voordat ik terugga’’. Op 12 maart 2020 verliet werknemer de kelder en is daarna niet meer teruggekeerd bij werkgeefster.

Werknemer stelt zich op het standpunt dat werkgeefster de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en verzoekt dientengevolge onder meer de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

De kantonrechter oordeelt dat niet is komen vast te staan dat werkgeefster de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Vervolgens gaat de kantonrechter in op de vraag of aangenomen kan worden dat de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd.

Een werkgever mag niet snel aannemen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzegt. Dat heeft te maken met de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer kan hebben. Er is derhalve een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring vereist.

De kantonrechter oordeelt in onderhavige kwestie dat werkgeefster uit het geheel van feiten en omstandigheden mocht begrijpen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf heeft willen beëindigen, in elk geval met ingang van 12 maart 2020. Op 5 maart 2020 liet werknemer immers weten niet meer te willen werken voor werkgever en ook staat vast dat werknemer op 12 maart 2020 definitief is vertrokken. De ondubbelzinnige wilsverklaring is aldus gegeven.

De kantonrechter wijst de verzoeken van werkneemster dan ook af.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocaten in Heerlen via https://www.sijbenpartners.nl/contact

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht.