Huisvesting onderwijs

In het kader van de huisvesting kan een schoolbestuur met veel verschillende terreinen van het recht in aanraking komen. U huurt bijvoorbeeld een gebouw en heeft advies nodig bij het opstellen of beoordelen van de huurovereenkomst of u heeft vragen over uw rechten en plichten als huurder. Heeft u besloten uw school te (laten) bouwen en heeft u daarbij te maken met aannemers en onderaannemers die niet goed samenwerken, dan is het eveneens wenselijk u door een deskundige te laten bijstaan. Dit zijn dan de verbintenisrechtelijke aspecten van de zaak, die betrekking hebben op uw verhouding met een contractspartij.

Er kunnen echter ook bestuursrechtelijke vragen rijzen in uw verhouding met de gemeente over onderhoud, tijdelijke uitbreiding van de huisvesting, nieuwbouw of wanneer u bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvraagt, maar wanneer deze niet wordt verleend.
Daarnaast kunnen wij u adviseren in zowel de pre-contractuele fase, alsook in de fase van het opstellen van samenwerkings- en projectontwikkelingsovereenkomsten.

Met vragen op het gebied van onroerend goed kunt u bij ons terecht voor advies op maat. Wij staan u uiteraard niet alleen bij in geval van geschillen bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar praten u ook graag bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouw- en huurrecht voordat er geschillen ontstaan. Ons eerste doel is een voor u zo goed mogelijke onderlinge oplossing te bereiken.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. H.A.A. Berendsen.

Terug