Reorganisatie: doorstart, pre-pack en personeel. Mede bezien vanuit het oogpunt van Estro.

De zogenoemde “Estro”-uitspraak van het Europese Hof van 22 juni jl. heeft grote gevolgen voor de in Nederland in zwang geraakte “pre-pack” praktijk. Wat zijn de consequenties (met terugwerkende kracht)? Hoe nu verder? Tegelijkertijd ligt de Wet Continuïteit Ondernemingen 1 voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Hoe – tot goedkeuring van deze wet – te handelen bij bedrijven die eventueel kansrijk zouden kunnen doorstarten? Is het toch nog mogelijk om, binnen het kader van de Estro uitspraak, hierover met verschillende partijen overleg te voeren? Wij geven u tips.

Naar overzicht onderwerpen

Naar het interesseformulier

 

Terug